Menu
logo irlandia.ie

Noworoczne zmiany w polityce finansowej Irlandii

Share

wzrost wynagrodzen

Z dniem pierwszego stycznia weszły w życie nowe ustalenia budżetowe na 2016 rok. Zgodnie z nimi wzrosnąć ma płaca minimalna oraz zasiłki.

Głównymi zmianami do jakich doszło była obniżka wysokości podatku Universal Social Charge - USC (spadek z 7% na 5,5% oraz z 3,5% i 1,5% na 0,5%).

Modyfikacji uległy także progi, w odniesieniu do których naliczane są poszczególne stawki USC. Podatek płacony będzie nie od zarobków 12 012 Euro, ale od 13 000 Euro.

Zmiany dotyczą również działki pomocy społecznej. Care Grant – jedna z obecnych dotacji, zostałą przywrócona do swojego dawnego poziomu, zgodnie z którym wyniesie 1 700 Euro. Jednocześnie wzrostowi ulega zasiłek rodzinny do kwoty obecnej w 2012 roku, czyli 140 Euro miesięcznie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku emerytur. Średnia podwyżka w tej kwestii wynosi 3 Euro tygodniowo.

Wzrost objął też płacę minimalną w Irlandii. Wzrosła ona z 8,65 Euro na godzinę do 9,15 Euro na godzinę.

Ponadto, zniesiono opłatę za korzystanie z bankomatów (pozwoli to zaoszczędzić 12 eurocentów na każdej transakcji). Maksymalna opłata roczna za karty uprawniające do wypłacania gotówki z bankomatów wyniesie 2,5 Euro, a karty debetowe 5 Euro.

Przedawnieniu uległa także opłata od funduszy emerytalnych (0,15%). Z dniam 1 stycznia 2016 przestaje ona obowiązywać.

Ostatnią dobrą wiadomością jest spadek stawek Motor Tax dla samochodów, których masa przekracza 4000 kg.