Menu
logo irlandia.ie

Irlandczycy optymistycznie podchodzą do 2016 roku

Share

happy irish 2

Pozytywne nastawienie mieszkańców Irlandii do nowego roku jest zaraźliwe i rozprzestrzenia się po całej Europie. Jest to miła odmiana, gdyż Irlandczycy z reguły są nieco ogarnięci lękiem przed niewiadomym i realizmem, często wchodzącym w pesymizm.

W prowadzonych sondażach okazuje się, że bardzo duża liczba Irlandczyków wypowiada się pozytywnie i optymistycznie na temat roku 2016, podkreślając jednocześnie, że będzie on na pewno dużo lepszy i przyniesie więcej sukcesów i radości niż rok, który właśnie dobiegł końca.

„Pesymizm słabnie wśród irlandzkiego społeczeństwa” – piszą autorzy sondażu WIN/ Gallup International. „Liczba osób wątpiących w polepszenie realiów w kraju zpadła o 10% od zeszłego roku (z 28% w 2014, na 18% w 2015). Jednocześnie wzrostowi uległy ogólne wskaźniki optymizmu społecznego”.

Ankiety prowadzone wśród ludzi na całym świecie, zawierały pytania związane z perspektywami i ogólnym odczuciem związanym z nadchodzącym rokiem. 47% dorosłych mieszkańców Irlandii uważa z pełnym przekonaniem, że rok 2016 będzie znacznie lepszy od 2015. Podobne badania prowadzone były także końcem 2014. Wówczas jedynie 38% Irlandczyków wykazało optymistyczne podejście do możliwości kolejnego roku.

Średnia światowa pozytywnych wypowiedzi dotyczących nowego roku wynosi 45%. W ostatnich latach najbardziej pesymistycznym krajem była Grecja, wstrząśnięta niepewnąścią i destabilizacją gospodarczą oraz polityczną. Obecnie 33% Greków ma nadzieję na lepszy 2016 rok.

Najbardziej optymistycznym krajem okazałą się Nigeria.

Badania objęły ogółem 66 tysięcy osób mieszkających w 68 krajach świata.