Menu
logo irlandia.ie

Od grudnia klapsy karalne w Irlandii

Share

klapsy dla dzieci

10 grudnia bieżącego roku podpisane zostało rozporządzenie o zakazie stosowania kar cielesnych względem dzieci, w Irlandii, pod groźbą kary.

Minister do spraw dzieci i młodzieży, James Reilly, na początku miesiąca grudnia (10.12), podpisał rozporzędzenie mówiące o tym, ze kary cielesne stosowane względem najmłodszych w Irlandii są uznawane za akt niezgodny z prawem i nielegalny, a co za tym idzie, konsekwencją jego popełnienia może być kara nakładana zgodnie z ustawą Cruelty Against Children Act (2001) oraz Non-Fatal Offences Against the Person Act (1997).

Jak dotąd rodzice mogli stosować kary cielesne, tłumacząc, że jest to sprawdzony środek wychowawczy, tożsamy z dawaniem reprymendy. Tłumaczenie to jednak nie było zbyt jasne i jednoznaczne. Ponadto powodowało wiele kontrowersyjnych wyroków w ciągu ostatnich lat. Z tego względu, Irlandia, pod presją ze strony UN i środowisk troszczących się o prawa dziecka, zmianiła zasady prawne dotyczące tej kwestii.

Nowy przepis ma za zadanie wyeliminować sytuacje, w których dzieci są karane cieleśnie i ma być jasnym sygnałem, że wcześniej akceptowane zachowanie rodziców nie będzie aktualnie tolerowane, co więcej, będą wyciągane z niego poważne konsekwencje. Minister Reilly podkreśla, że nadszedł czas na zmianę, zmianę, do której każdy musi przywyknąć.