Menu
logo irlandia.ie

Liczba bezdomnych w Irlandii spada, pozostaje wysoki odsetek bezdomnych dzieci

Share

bezdomny szczeszliwy

Nowe dane, pochodzące z Departamentu Środowiska wskazują, że w Irlandii znajduje się około 3081 osób bezdomnych, a wśród nich jest około 1000 dzieci. Informacje dotyczą marca bieżącego roku i skupiają się zarówno na środowisku Dublina jak i całego kraju.

Ministerstwo Środowiska udostępniło dane z raportu, dotyczącego bezdomności w Irlandii. Okazuje się, że w kraju znajduje się 3081 osób o takim statucie. W samym Dublinie liczba ta sięga 2059, co stanowi zdecydowaną większość w stosunku do pozostałej części Irlandii.

W grupie wyszczególniono 1488 osób dorosłych bez dzieci lub innych ludzi na swoim utrzymaniu. Odnotowano 411 jednostek rodzinnych, nie posiadających miejsca zamieszkania. Jednostki te składają się z 571 osób dorosłych oraz 911 podopiecznych.

W pozostałej części kraju, zarejestrowano 1022 osób bezdomnych, z czego 60 stanowi rodziny, w których z kolei znajduje się 143 dzieci.

Minister środowiska, Alan Kelly, zwrócił się do władz lokalnych o uchylenie połowy ze swoich nowych przydziałów mieszkaniowych dla bezdomnych rodzin.

Zmieniająca się sytuacja

Powyższa prośba wynika z nowych danych otrzymanych w ubiegłym miesiącu (kwietniu), które pokazują, że liczba bezdomnych w Dublinie osiągnęła spektakularny spadek, uznawany za największy w swojej historii. Grafika znajdująca się pod TYM linkiem przedstawia przedział wiekowy osób nie posiadających miejsca zamieszkania i dotyczy wiosny 2015.

Najnowsze badania prowadzone w kwestii bezdomności, organizowane przez region Dublina, a obejmujące okres analizy od wieczora 14 kwietnia do rana 15 kwietnia bieżącego roku, odnotowały 105 osób bezdomnych, znajdujących się na ulicach miasta. Od listopada 2014 roku, doszło do 38 procentowego spadku wyżej wspomnianej liczby, która na jesień zeszłego roku wynosiła 168 bezdomnych.

Kluczowe wnioski dotyczące bezdomnych w Dublinie:

- 88 osób stanowili mężczyźni, 15 – kobiety, a płeć dwóch była nieznana;

- 57 osób było pochodzenia Irlandzkiego, 14 osób spoza kraju, a 34 o niezidentyfikowanym pochodzeniu;

- 24 osoby zostały uznane za bezdomne w północno-centralnej części miasta, 64 w południowo-centralnej części. Pozostałe jednostki znajdowały się w parkach i obszarach poza centrum;

- 48 spośród zarejestrowanych osób miało wcześniej dostęp do usług dla bezdomnych.

W kwietniu bieżącego roku, łącznie 1872 dorosłych bezdomnych znajdowało się w miejscu zakwaterowania zastępczego. Dla porównania, w listopadzie 2014, osób tych było 1526. Liczba nie obejmuje dzieci.

Prezes Peter McVerry Trust, Pat Doyle, przedstawiał dane z wielkim zadowoleniem, dodając, że redukcja osób śpiących na ulicach kraju, spowodowana jest w dużej części przez udostępnienie dodatkowych miejsc zakwaterowania zastępczego. Bardzo ważną rolę w procesie minimalizacji liczby bezdomnych miały także usługi takie jak Nocna Kawiarnia (Night Cafe) oraz Peter McVerry Housing Firs Trust (usługi dotyczące zakwaterowania).