Menu
logo irlandia.ie

Irish Water rozpoczyna naprawę zarejestrowanych przecieków

Share

irish water2

Spółka Irish Water, oświadczyła, że zidentyfikowała w irlandzkich domostwach przecieki, przez które dochodzi do poważnych strat wodnych, sięgających objętościowo nawet osiemnastu basenom olimpijskim.

Irish Water odkryło ostatnio ponad 30 tysięcy podejrzanych wycieków na posesjach swoich klientów, które zostały zidentyfikowane podczas pierwszego odczytu liczników wodnych. Spółka podała, że przecieki te marnują około 46 milionów litrów wody dziennie, co wystarcza, aby spokojnie wypełnić osiemnaście basenów olimpijskich.

W najbliższych tygodniach, klienci będą otrzymywać listy informujące o nieszczelności rurociągów na ich posesjach oraz o działaniach, jakie będą musiały zostać przeprowadzone w ramach naprawy. Ponadto, Irish Water oferować będzie bezpłatne sprawdzanie instalacji, aby pomóc zlokalizować potencjalne przecieki.

Jeśli do wycieku dochodzi na zewnątrz, ale na terenie własności klienta, Irish Water podejmie się naprawy nieszczelności za darmo. Jednak jeżeli wyciek ma miejsce wewnątrz budynku, klienci będą proszeni o zorganizowanie działań naprawczych na własną rękę. Dane z Irish Water pokazują, że około 7% ze wszystkich funkcjonujących liczników, z których zebrano odczyty do końca ubiegłego roku wskazują, że przecieki leżą po stronie użytkowników.

Gospodarstwa posiadające największe problemy z wyciekami zostaną poinformowane o tym fakcie w pierwszej kolejności.

Dane uzyskane z liczników wodnych odkryły, że wewnętrzne problemy hydrauliczne były w znacznym stopniu czynnikiem wycieków wodnych na posesjach. Ważną rolę w tej kwestii odgrywały także wadliwe lub źle zamontowane zbiorniki toaletowe, które były powodem około 50% wszystkich wycieków.

Jerry Grant, dyrektor z Asset Management, powiedział, że potrzeba będzie znaczących inwestycji rozłożonych na kilka kolejnych lat, aby można było w pełni rozwiązać problemy i słabości aktualnego systemu wodnego w Irlandii.

„Program pomiaru zużycia wody jest niezbędnym elementem, potrzebnym do skutecznej walki z obecnie pojawiającymi się problemami systemu wodnego. Dzięki niemu możemy zrozumieć i poznać własne, rzeczywiste zapotrzebowanie na wodę oraz odkryć gdzie i w jaki sposób zasoby są tracone. Wydatki związane z oczyszczaniem wody i ponownym udostępnianiem są stosunkowo wysokie, więc należy dołożyć wszelkich starań, aby wycieki zostały zminimalizowane lub zażegnane całkowicie. W momencie, gdy niemal powoła dostępnej wody jest marnowana przez nieszczelności wynikające z różnych powodów, nie ma możliwości utrzymania wysokiej jakości i poziomu świadczonych usług wodnych” – mówi Grant.

Komisja Regulacji Energetyki (CER) zatwierdziła fundusz w wysokości 3,4 miliona Euro, na rozpoczęcie początkowych etapów programu naprawczego.