Menu
logo irlandia.ie

Nowe prawo pozwoli na płacenie kar w ratach i uniknięcie więzienia

Share

Parking ticket

Według najnowszych ustaleń sądowych, osoba, która dopuści się wykroczenia, będzie mogła spłacić karę w ratach, co pozwoli na zminimalizowanie przeprowadzania procedury pozbawiania wolności za nie uiszczenie grzywny. Modyfikacje dotyczą także poboru grzywien.

Liczba osób pozbawionych wolności za niepłacenie ustalonych dla nich kar, podniosła się w zeszłym roku i ostatecznie wyniosła 8140 uwięzionych osób. W ubiegłym roku rząd przyjął ustawę, która ma za zadanie zmniejszyć tę ilość, jednak ustalenia nie zostały jeszcze wprowadzone w życie.

Ponadto, według słów Ministra Sprawiedliwości, nowe prawo umożliwi ludziom płacenie kar w ratach, co skutecznie wyeliminuje potrzebę pozbawiania wolności osób, które nie zdołają na raz spłacić grzywien. Aktualnie, wprowadzanie ustalonych zmian jest w toku.

Minister dodał także, że system jest wprowadzany, aby ułatwić obywatelom funkcjonowanie i kooperacje z wymiarem sprawiedliwości. Wiele kwestii związanych z nowymi rozwiązaniami będzie opracowywanych przez usługi sądowe Courts Service.

„Court Service wprowadza nowe rozwiązania związane ze spłatą grzywien, które umożliwią dokonywanie płatności w różnych placówkach na terenie całego kraju, nie tylko za pośrednictwem biura Courts Service, tak więc wymiar sprawiedliwości dąży do możliwie jak największego ułatwienia funkcjonowania osób w sytuacji karnej.”