Menu
logo irlandia.ie

Kontrole w JobBridge ujawniają zaniedbania

Share

szkolenia

Szkolenia dla osób poszukujących pracy zostały przeprowadzone przez instruktorów, którzy sami wtedy przebywali na stażu w JobBridge, poinformowało RTE.

Niektórzy stażyści z JobBridge prowadzili warsztaty szkoleniowe dla osób poszukujących pracy na własną rękę, zgodnie z programem Job Club. Program ten jest prowadzony przez Tanaista Joan Burton’s Department of Social Protection. W nieoficjalnych raportach można znaleźć wiele informacji o „nieścisłościach oraz wątpliwościach” w funkcjonowaniu Job Club. Program ten ma pomóc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.

Autorzy raportu powiedzieli, że opis obowiązków dostarczony im przez kilka osób biorących udział w szkoleniu niemalże pokrywał się z obowiązkami, lidera Job Club i jego asystenta. Owe stanowiska są jednymi z wyższych w całym Job Club. Udział w warsztatach i szkoleniach przeprowadzonych przez stażystów wzięło ponad 25 tysięcy osób, na przestrzeniach ostatnich trzech lat.

Kluby są prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców, ale są finansowane przez Ministerstwo Obrony Socjalnej (Department of Social Protection). Roczne koszty utrzymania klubu przekraczają sześć milionów euro.

Aby wziąć udział w szkoleniach i warsztatach należy mieć rekomendację od urzędu pracy. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 20 euro tygodniowo w ramach funduszu socjalnego.

Wśród wielu ustaleń kontrolerzy znaleźli dowody na to, że ocena wydajności wielu Job Club obsługiwanych przez prywatne firmy znajduje się poniżej minimalnej dopuszczalnej normy. Pomimo tych szokujących ustaleń na dalszą pracę pozwolono trzem instytucjom.

W czasie kontroli stwierdzono również, że „brak nadzoru nad Jobs Club może prowadzić do odnawiania kontaktów z placówkami gdzie minimalny standard nie jest spełniany”. Kontrole wykazały również nieprawidłowości w zakresie praktyki ochrony danych osobowych. Osoby do tego niepowołane miały wgląd do wszystkich danych osób biorących udział w szkoleniach i warsztatach. Ponadto odkryto również, że nie był prowadzony dziennik frekwencji uczestników szkoleń.

Kolejne kontrole będą prowadzone zacznie rygorystycznie niż dotychczas, szczególnie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prowadzenia dzienników uczestnictwa w szkoleniach. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu najbliższych tygodni.

rte.ie