Menu
logo irlandia.ie

Nowa krajowa baza DNA zacznie działać już w tym roku

Share

dna

Ulepszenia informatyczne, wspomagające pracę policji są na dobrej drodze do zakończenia i wprowadzenia do życia w bieżącym roku, mówi pani minister Frances Fitzgerald. Nowa krajowa baza DNA będzie bardzo użytecznym narzędziem, dzięki któremu stróżowie prawa będą mogli działać ze zdecydowanie większą skutecznością i w szybszym tempie.

Nowy system informatyczny będzie udostępniał policji informacje o kodzie DNA przestępców, którzy zostali skazani na co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Tworzona baza danych przyczyni się więc do szybszego i sprawniejszego zamykania spraw kryminalnych oraz odszukiwania osób zaginionych.

Sprawcy przestępstw, włączając w to przestępstwa seksualne także będą umieszczeni we wspomnianej bazie danych, niezależnie od wymiaru kary, jaka ich spotkała po dokonaniu wykroczenia.

Przestępcy

W odpowiedzi na liczne pytania związane z poruszanym tematem, minister sprawiedliwości Frances Fitzgerald powiedziała, że Garda posiada obecnie 6500 komputerów stacjonarnych, działających w 430 sieciach zlokalizowanych na terenie funkcjonowania „straży pokoju”. Każdy z komputerów posiada dostęp do różnych systemów, takich jak Garda PULSE, Fixed Charge Processing System, Garda National Immigration Bureau Information System oraz Garda Portal, do obsługi poczty elektronicznej oraz dostępu do Internetu.

Minister dodała także, że dokładne dane dotyczące sprzętu i zasobów Gardy oraz całkowita liczba komputerów używanych do pracy we wspomnianych 430 sieciach i lokalizacjach oraz szczegółowe informacje na ich temat, nie są łatwo dostępne i wymagałyby bardzo dużo czasu i środków ze strony Gardy, aby zostały w pełni skompilowane.

Zagadnienia z działu IT

Frances Fitzgerald powiedziała także, że raport na temat śledztw kryminalnych, utworzony przez Inspektorat Gardy, podkreślił pewne zagadnienia z dziedziny informatyki, pojawiające się podczas pracy policji.

„Weszłam w dyskusję z moim kolegą, Ministrem Wydatków i Reform Publicznych, która dotyczyła sprawy informatyki i jej roli w funkcjonowaniu niektórych jednostek w kraju. Odbyłam także rozmowę z moim Departamentem, Inspektoratem Gardy oraz Garda Siochana, w celu określenia, jakie cele związane z IT możemy zrealizować w poszczególnych okresach czasowych: krótkim, średnim i długim.” – powiedziała minister Fitzgerald. Dodała także, że Rzecznik Gardy podjął się głębszej analizy wszelkich sprawozdań zawartych we wspomnianym wcześniej raporcie Inspektoratu Gardy, co ma na celu weryfikację realiów oraz dokładniejsze określenie kwestii związanych z technologią informatyczną.

Obecnie, nowa baza danych DNA jest na etapie końcowego wdrażania. Ponad 95% wszystkich komputerów, będących w posiadaniu Gardy zostało zaopatrzonych w utworzony system. Minister oświadcza, że proces instalacyjny zakończy się w styczniu 2015 roku.

„Jednocześnie z wdrażaniem nowego systemu na nasze komputery, dodane do niego zostaną pewne usprawnienia, które ułatwią pracę z bazą i środowiskiem. Nowe funkcjonalności w dziedzinie klasyfikacji danych skutecznie wspomogą efektywne działanie policji.”