Menu
logo irlandia.ie

Chcąc mieszkać w pobliżu szkoły, trzeba będzie więcej płacić

Share

child to school

Według dostępnych danych, średnia krajowa wskazuje, że osoby mieszkające w odległości 200 metrów od szkoły podstawowej, płacą o około 2,6% wyższe podatki. Najnowszy raport donosi, że ludzie są skłonni zapłacić więcej, aby być blisko szkół średnich, bez względu na to, że ich dzieci niebawem idą na studia wyższe.

Badanie przeprowadzone przez stronę Daft.ie, pokazało, że ludzie są skłonni do płacenia wyższych podatków za możliwość mieszkania w odległości około 200 metrów od szkoły. Według raportu różnica ta wynosiła 2,4% (4700 Euro) dla szkół podstawowych oraz 1,9% (3600 Euro) dla szkół ponadpodstawowych.

W niektórych częściach Dublina, głównie na południu, ludzie są skłonni zapłacić nawet 25 tys. Euro więcej, aby mieć możliwość mieszkania nieopodal szkoły podstawowej. Zdecydowanie mniejsze skłonności w kwestii nadpłat za lokalizację mieszkania mają rodzice dzieci uczęszczających do szkół średnich.

Jakość szkolnictwa

„Zmierzenie dokładnej jakości danej szkoły, czy to podstawowej, czy średniej jest bardzo trudne do wykonania, ale staramy się przedstawić jak najrzetelniejsze dane zainteresowanym osobom” – mówi autor raportu dotyczącego szkolnictwa, Ronan Lyons. Dodał także, że na jakość kształcenia ma wpływ rozmiar klasy i indywidualne predyspozycje uczniów. Rodzice są gotowi zapłacić więcej, aby mieszkać w pobliżu szkoły, ale zanim podejmą takie decyzje, potrzebują sprawdzonych informacji na temat szkoły, do której ma chodzić ich dziecko.

Okazuje się, że nie ma zbyt wysokiej różnicy między poziomem poszczególnych szkół średnich, z których ponad 50% uczniów zawsze podejmuje edukację uniwersytecką lub szkół policealnych, w których osiągają dobre wyniki. Oczywiście „skuteczność” danej szkoły można analizować w oparciu o rys społeczny danego obszaru, jak na przykład poziom edukacji dorosłych w konkretnym regionie lub stopa bezrobocia, jednak należy pamiętać, że wskaźniki te nie odzwierciedlają efektów kształcenia w danej placówce edukacyjnej, a jedynie w obszarze, w którym się ona znajduje. W pewnym stopniu w takim badaniu są brane pod uwagę osoby, które faktycznie ukończyły taką szkołę, jednak okazuje się, że jest sporo przyjezdnych, którzy zakończyli edukację w innych regionach kraju.

Przeciętnie, w mieście ludzie są skłonni zapłacić o 1,5% więcej, aby mieszkać w pobliżu szkoły podstawowej i o 3% w obszarach pozamiejskich. Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe na obszarach wiejskich, średnia ta spadła o 0,1%. Może się to łączyć z faktem, że na obszarach pozamiejskich istnieje mniej szkół średnich i ludzie mają ograniczone możliwości w kwestii mieszkania w ich pobliżu. Dodatkowo dobrze zbudowana siatka autobusowa dowożąca starsze dzieci do takich szkół powoduje, że rodzice nie mają tak wysokiej potrzeby na mieszkanie blisko szkoły średniej.

Inne wnioski z raportu:

- ludzie są skłonni zapłacić więcej, aby mieszkać w pobliżu katolickiej szkoły podstawowej. Inne religie są preferowane na poziomie szkół średnich;

- szkoły „Educate Together” o 0,1% bardziej przyciągają ludzi niż zwykłe szkoły;

- 1,7% osób jest zainteresowanych do wysłania dzieci do szkół ponadpodstawowych dla chłopców, a 1,9% do szkół mieszanych i szkół dla dziewcząt.

Pełny raport w języku angielskim pod tym linkiem.