Menu
logo irlandia.ie

Dane na temat bezdomności w Irlandii: w jakim wieku, ilu i gdzie jest ich najwięcej?

Share

homeless

Ile bezdomnych osób sypia w Wexford? Lub ile z nich przebywa w zastępczych zakwaterowaniach w Tipperary? Dane na temat bezdomności w Irlandii trudno jest przeanalizować, jednak wyniki szkicują pewien ogólny zarys rzeczywistości.

Z początkiem bieżącego roku, zgodnie z nowym systemem, każdy region Irlandii dostarcza Departamentowi Środowiska, Wspólnoty oraz Samorządu Terytorialnego informacje na temat charakterystyki społeczności z konkretnej części kraju.

Zebrane dane są zestawiane z Pathway Support and Accomodation Suppot (PASS – Wsparcie Noclegowe), które pozwala określić zaplecze oraz stan dodatkowych zakwaterowań oraz możliwości ich wykorzystania w nagłych przypadkach. Dzięki takim wskaźnikom bezdomność jest śledzona w bardziej dokładny sposób.

Każdy region składa sprawozdania w pierwszych dwóch kwartałach roku, do końca 2014 roku, po skrupulatnej analizie otrzymywanych danych, ukaże się bardziej szczegółowy obraz bezdomności.

Fragmentaryczne dane dotyczące bezdomności

Przed aktualnie funkcjonującym systemem badającym zjawisko bezdomności, dane jakie otrzymywał urząd na temat wspomnianego problemu były mało dokładne, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę osób śpiących na ulicach kraju. Podobne kłopoty z ustaleniem liczby bezdomnych mają także inne kraje Europy, więc Irlandia nie jest odosobniona w tej kwestii. Europejska Federacja Organizacji Krajowych pracująca na rzecz Bezdomnych (FEANTSA) sprawdzała kwestie związane z bezdomnością w całej Europie i według ustaleń, każdy kraj ma zbliżoną sytuację i podobne problemy dotyczące tego zagadnienia.

Koordynator polityki Ruth Owen powiedziała, że ważne jest, aby regularnie wykonywać badania, aby móc w prawidłowy sposób ocenić stopień bezdomności i innych problemów społecznych, z jakimi borykają się wszystkie kraje. „Państwa skandynawskie mają pewne ugruntowane tradycje gromadzenia danych przy użyciu dość kompleksowych i regularnych badań” – powiedziała. „Bardzo istotne jest, aby gromadzić jak najwięcej danych, aby w przyszłości móc rzetelnie przedstawiać, analizować i zapobiegać występującym problemom społecznym.”

Podstawowe informacje demograficzne

W 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny (CSO) włączył do ogólnych badań informacje na temat bezdomności w kraju i wydał specjalny raport zawierający wspomniane dane już w kolejnym roku. Od tamtej pory, co roku gromadzone są nowe informacje i przetwarzane według najnowszych postanowień dotyczących zagadnienia.

Dane pokazują, że w Irlandii decydowanie więcej jest bezdomnych mężczyzn (66,7%) niż kobiet (33,3%), a wiek, w którym znajduje się najwięcej osób płci męskiej to 45-49 lat, a płci przeciwnej 25-29 lat. Ukazuje to bardzo dużą rozbieżność we wstępnej charakterystyce.

Ile osób śpi na ulicach Irlandii?

W momencie gdy niektóre z powiatów, jak na przykład Wexford, regularnie badały zjawisko bezdomności od ponad dziesięciu lat, inne, przykładowo Westmeath, posiadają dane związane z problemem najdalej sprzed 2 lat.

Poza węzłami miejskimi, zarejestrowanych jest niewielu bezdomnych śpiących poza zakwaterowaniem, w tym na ulicach. Są to bardzo odosobnione przypadki, często wiążą się z sytuacją, gdzie osoby te regularnie i często korzystały z usług noclegowni, ale nagle z jakiegoś powodu przestały (to także stanowi problem – obecnie nie ma możliwości uznania kogoś za osobę intencjonalnie bezdomną w prawie irlandzkim).

W sytuacji gdy ktoś nagle staje się bezdomnym i kończy na ulicy, z reguły wliczenie takich osób jest bardzo ciężkie, ze względu na to, że jednostki te często są niewidoczne. Obliczanie liczby ukrytych bezdomnych, śpiących w samochodach, kanapach ukrytych przy śmietnikach lub w namiotach rozbitych w nieokreślonych miejscach jest najtrudniejszym elementem badania zjawiska.

TheJournal.ie uzyskał świeże, nieprzetworzone dane dotyczące liczby osób bezdomnych w każdym z okręgów. W celu lepszego zobrazowania problemu bezdomności w Irlandii, kraj podzielono na kilka obszarów. W ramach kwartalnych sprawozdań, każdy region dostarcza szczegółowe dane o ilości osób bezdomnych na swoim terenie. Według danych z drugiego kwartału bieżącego roku, najwięcej osób bezdomnych nie korzystających z noclegowni było w obrębie Dublina.

Bezdomni w noclegowniach i schroniskach

Wiele osób bezdomnych korzysta z dostępnych form zakwaterowania tymczasowego lub zastępczego, co wiąże się z tym, że niewielki odsetek całej liczby pozostaje bez dachu nad głową w dosłownym sensie tego stwierdzenia.

Departament zajmujący się badaniem problemów społecznych rozpoczął ujawnianie danych dotyczących bezdomności co miesiąc, uwzględniając podział powiatowy kraju, aby dokładniej monitorować zjawisko. Raporty te zawierają liczbę osób przebywających aktualnie w tymczasowych miejscach zakwaterowania (Temporary Emergency Accommodation – hostele z minimalnym wsparciem, Supported Temporary Accommodation – hostele ze wsparciem typu Focus Ireland, Simon, Crosscare, oraz Private Emergency Accommodation – zakwaterowanie dostępne bezpośrednio od prywatnych właścicieli posesji, pensjonatów i hoteli).

W czerwcu bieżącego roku było 2385 osób zakwalifikowanych jako bezdomne, korzystające z jakiejkolwiek formy zakwaterowania. Patrząc na liczbę osób przypadającą na dany obiekt jako na odsetek całej populacji Irlandii, najwięcej osób bezdomnych znajduje się w obrębach większych miast kraju. Liczba, 1548 przypadła na region wokół Dublina, zaraz po nim, z liczbą 150-250 bezdomnych, znalazł się obręb Limerick, a później Waterford (60-80).

W sierpniu bieżącego roku zanotowano wzrost ogólnej liczby bezdomnych na 2539 osób. Tak samo jak we wcześniej opisywanym miesiącu, najwięcej osób tego typu znalazło się wokół Dublina (1598), później Limerick (150-250) i Waterford (60-80).

Według raportów, najbardziej zapełnione schroniska dla bezdomnych znajdują się w regionie Dublina (99% z nich jest pełnych), następnie na obszarze Clare, Limerick oraz Tipperary (94%), później region Kerry i Cork (88%).

Ile osób zostaje bezdomnymi na dzień i dlaczego?

Określanie liczby osób zaliczających się do bezdomnych jest sposobem ilościowej analizy problemu. Istotne jest także uwzględnianie potencjalnych bezdomnych, czyli osób, które są zagrożone utratą zakwaterowania, ale aktualnie samodzielnie dających sobie jeszcze radę.

Chcąc odpowiedzieć na pytanie dlaczego ludzie stają się osobami bezdomnymi, musimy zagłębić się bardziej w poszczególne przypadki występujące w społeczeństwie. Można ogólnie powiedzieć, że nie ma jednej głównej przyczyny, dla której taka sytuacja ma miejsce. Nawet w jednym regionie panuje bardzo duża różnorodność przyczyn. Mid West daje ciekawy podział powodów, dla których ludzie stają się bezdomnymi.

W regionie Limerick najczęściej pojawiającym się powodem bezdomności jest alkohol lub narkotyki. W samym mieście Limerick za najczęstszą przyczynę podawana jest przemoc domowa. W Północnym Tipperary głównym powodem bezdomności jest natomiast podział lub utrata zdolności do utrzymania zakwaterowania. W mieście Clare natomiast, tak samo jak w przypadku miasta Limerick, dominuje przemoc domowa.

Dane Mid West prezentują także losy ludzi, którzy zostali bezdomnymi w pierwszych momentach nowej sytuacji społecznej: w obrębie Limerick osoby, które utraciły dach nad głową korzystają z pomocy rodziny i przyjaciół. W mieście Limerick natomiast z hosteli i noclegowni. W North Tipperary, tak samo jak w obrębie Limerick, nowi bezdomni udają się po pomoc do rodziny i przyjaciół. W mieście Clare, tak samo jak w mieście Limerick, osoby takie korzystają z hosteli i schronisk.