Menu
logo irlandia.ie

Twoja woda jest niezdatna do picia? Irish Water nie będzie pobierać za nią żadnych opłat

Share

water

W przypadku, gdy w czyimś gospodarstwie woda jest niezdatna do picia, klienci Irish Water będą zwolnieni z opłat za jej dostawę, jednak pozostanie opłata za ścieki. Zwolnieni zostało potwierdzone 30 września bieżącego roku przez Komisję Regulacji Energetyki, nadzorującą ustalanie cen dla Irish Water.

Ustalono, że podczas gdy woda dostarczana do poszczególnych gospodarstw jest niezdatna do picia, klienci otrzymają 100% zniżki na dostawę zasobów wodnych. „W takiej sytuacji, osoby korzystające z usług Irish Water będą zwolnione z opłat za wodę” – mówi przedstawiciel CER.

W dotychczas publikowanych propozycjach, obowiązywała w podobnej sytuacji zniżka o 50% przez pierwsze trzy miesiące, jednak w wyniku konsultacji społecznych, postanowiono wprowadzić całkowite zwolnienie z opłat w przypadku, gdy dostarczana woda jest niezdatna to picia. Pomimo wspomnianej ulgi, klienci nadal będą zobowiązani do płacenia za ścieki. Opłata ta, w gospodarstwie, w którym mieszka dwoje dorosłych, wynosi 139 Euro rocznie. Inne przypadki opisane są w poniższej tabeli:

Liczba osób w gospodarstwie

Opłata za wodę LUB ścieki

Opłata za wodę i ścieki

1

88 Euro

176 Euro

2

139 Euro

278 Euro

3

190 Euro

381 Euro

4

242 Euro

483 Euro

5

293 Euro

586 Euro

Największy problem związany z wodą niezdatną do picia aktualnie został zanotowany w Roscommon oraz Donegal. Senator John Kelly oświadczył w swoim przemówieniu, że jest świadomy sytuacji i że zdaje sobie sprawę z tego, że osoby, którym dostarczana jest woda i nie mogą z niej korzystać są w fatalnej sytuacji, za którą do tej pory musiały płacić. Zapewnił także, że trwają prace nad przywróceniem zdatności wody w gospodarstwach domowych borykającym się z problemem jej nieczystości, ale proces ten jest długotrwały i dość trudny. 100 procentowe zniżki chociaż w pewnym stopniu maja wynagrodzić niedogodności związane z dostawą wody.