Menu
logo irlandia.ie

Irlandczycy nie doceniają swoich kobiet?

Share

Unia Europejska zajęła się ostatnio badaniem różnic między mężczyznami i kobietami w Irlandii. Badano nie tylko różnice, ale także to, jak wygląda sprawa równouprawnienia na Zielonej Wyspie.

man vs woman

I tak oto z badań można dowiedzieć się, że irlandzcy mężczyźni są bardziej narażeni na utratę pracy i tym samym na bezrobocie, są mniej wykształceni i częściej zamykani w więzieniach, niż swoje żeńskie odpowiedniki.

Jeżeli chodzi o kobiety to one wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni i rzadko zajmują wysokie, kierownicze stanowiska lub takie, na których ma się władzę.

W badaniu zatytułowanym „Kobiety i mężczyźni w Irlandii w 2013 roku” („Women and men in Ireland 2013”), Irlandia plasuje się nieco powyżej średniej Unii Europejskiej w kwestii równości płci, z wynikiem 55,2.

Irlandia zajmuje wysokie 9. miejsce w rankingu, gdzie zostało przebadanych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże wciąż pozostaje daleko w tyle za najbardziej egalitarnymi krajami skandynawskimi takimi jak: Szwecja, Dania i Finlandia gdzie wszystkie te kraje zdobyły powyżej 73 punktów. Wielka Brytania również jest przed Irlandią z wynikiem 60,4.

Jest jeden obszar, w którym Irlandia wraz z Francją dominuje w Unii Europejskiej. Otóż oba kraje należą do najbardziej płodnych w Europie. Aczkolwiek The Journal donosi, że irlandzkie matki (98%) są przytłoczone tym, że muszą zostać z dzieckiem w domu.

Z raportu o standardach w Unii Europejskiej wynika także fakt, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w rządzie. Badanie zauważa, że w ubiegłym roku tylko 15,7 prcent politkyków stanowiły kobiety. W porównaniu do średniej dla wszystkich państ członkowskich Unii Europejskich, gdzie średnia wynosi 27,5 procent, to bardzo mało. Brak większej reprezentacji kobiet na stanowiskach władzy stoi w opozycji do dużo większych od mężczyzn osiągnieć edukacyjnych płci pięknej.

Irish Times zauważa, że coraz więcej młodych irlandzkich kobiet ma ukończone studia wyższe (55,3% w przedziale wiekowym 25-34 lat). Dla porówania w tym samym przedziale wiekowym studia skończone ma tylko 42,7 procent mężczyzn.

Raport zwraca również uwagę na fakt, iż zatrudnienie u obu płci wzrosło w ciągu ostatnich dwóch lat osiągając 65,7 procent wśród mężczyzn i 55,9 procent wśród kobiet w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Bezrobocie wśród mężczyzn wynosiło 13,8 procent w pierwszym kwartale tego roku, a wśród kobiet jedna na dziesięć traciły pracę w tym samym okresie.

Raport stwierdza również, że kobiety zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni, ale są mniej skłonne do wyjechania za granicę w celu zarobkowym.

I na sam koniec informacja o tym, że kobiety mogą przeżyć mężczyzn. W 2012 roku średnia dłogość życia w Irlandii dla kobiet wynosiła 83,2 lata, a mężczyzn 78,7.

irishcentral.com