Menu
logo irlandia.ie

Korzyści z energii odnawialnej to nie mrzonki

Share

Wiatr przekształca rynek energii elektrycznej na północy kraju, ale jeszcze nie do końca wiadomo kiedy osiągnie swój pełny wymiar i będzie wykorzystywany w pełni swojego potencjału energetycznego.

wind power 2

Niedawno obchodzony był Tydzień Wiatru, w którym miało miejsce wiele krajowych inicjatyw, których celem było podniesienie świadomości na temat korzyści oferowanych przez energię wiatrową. Urzędnicy uważają, że jest to doskonały czas, aby zbadać stan sektora energetyki odnawialnej w Irlandii Północnej oraz faktu, czy jest on w pełni wykorzystywany.

Z pewnością jest wiele do zrobienia, aby osiągnąć cel pozyskiwania 40 % produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do roku 2020. Biorąc pod uwagę obecny poziom generacji, aktualnie mamy około 15 % udziału dla wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii. Jest to bardzo ambitny cel, do którego wykonania potrzebne jest duże zaangażowanie odpowiednich sektorów oraz podjęcie ważnych decyzji zarówno przez przemysł, jak i rząd.

Kiedy porównamy Irlandię Północną z takimi krajami jak Szkocja, która korzysta z odnawialnych źródeł energii na znacznie bardziej zaawansowanym poziomie i ma projekty planowania związane z takim działaniem warte ponad 10 mld funtów, dzięki czemu produkuje praktycznie połowę zasobów energetycznych dzięki źródle wiatru, należy zadać sobie pytanie, czy na północy Irlandii brakuje potencjału gospodarczego do podobnego korzystania z tego typu źródeł energii?

Grupa zajmująca się energią odnawialną (NIRIG) szacuje, że całkowity roczny potencjał rynku odnawialnej energii w Irlandii Północnej może sięgnąć niemal 2 miliardy funtów w 202 roku. Podobnie jak Alex Salmond, minister energetyki Irlandii podkreśla znaczenie energetyki wiatrowej i uznaje ją za kluczowy element rozwoju. Szkocja ma bardzo podobny krajobraz, ukształtowanie i cechy geograficzna do Irlandii i cieszy się ze swoich zasobów naturalnych, korzystając z ich dobroci w możliwie największym stopniu. Irlandia powinna pójść w jej ślady.

Patrząc w przyszłość i uznając, że morskie elektrownie wiatrowe prawdopodobnie mają małą szansę powstania i funkcjonowania przed 2020 rokiem, można powiedzieć, że małe projekty związane z tym zagadnieniem, składające się z pojedynczych turbin generujących moc do 250 kW, odegrają najistotniejszą rolę w Irlandii Północnej w osiągnieciu celu 40% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

Ze względu na rozpowszechnienie wspomnianych turbin, wprowadza one także znaczne korzyści ekonomiczne do ciężko pracujących społeczności wiejskich, szczególnie rolników. Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z trudności gospodarczych tych grup społecznych, związanych z rosnącymi kosztami pracy oraz ciągłej presji, dlatego też montaż turbin wiatrowych na terenie danego rolnika, może znacznie poprawić jego działalność, wspomóc przepływ pieniężny oraz polepszyć jego rentowność.

W 2011 roku ustalono cele związane z odnawialnymi źródłami energii. Celem jest osiągnięcie wyniku między 120 a 160 MW wytwarzanej energii elektrycznej naturalnego pochodzenia na małą skalę. Konsultanci PWC niedawno odkryli, że jeśli kraj miałby osiągnąć to założenie z turbinami wielkości 250kW, to całe przedsięwzięcie może być warte około 100 mln funtów rocznie i trwać do 20 lat. Co więcej, montaż takich turbin przyniesie dodatkowo wzrost zatrudnienia i zwiększy lokalny łańcuch dostaw, więc w ogólnym rozrachunku przyniesie wiele korzyści.

Jako jedna z największych firm na małą skalę energii wiatrowej w regionie, Simple Power opracował specjalne projekty pojedynczych turbin wiatrowych w porozumieniu z rolnikami w całej Północnej Irlandii.

Zarząd firmy podkreśla, że jest w stanie zarządzać i finansować cały proces począwszy od planowania zaopatrzenia i dostaw, instalacji skończywszy na uruchomieniu sieci. Okazało się, że gospodarstwa objęte projektem pomyślnie odniosły się do projektu.

Pomimo obiecującego systemu planowania i otoczenia regulacyjnego, przyłączenia do sieci nadal sprawiają nieco problemów firmie Simple Power. Niemniej jednak, są one aktywnie rozwiązywane wraz z Wydziałem Energii Elektrycznej i stopniowo realizacja planu realizuje wymogi.

Aby osiągnąć pełny potencjał w wybranym sektorze, ważne jest aby nadal właściwie działał program motywacyjny dla małej energetyki wiatrowej, prowadzony przez Departament Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji. Obecnie pozostaje on na dotychczasowym poziomie i szacuje się, że stan taki pozostanie do 2021 roku. Taka sytuacja przyczynia się do napędzania rozwoju sektora i upewnia inwestorów i deweloperów w przekonaniu, że odgrywają ważną rolę nie tylko w realizacji celów firmy Simple Power, ale także w fakcie, że działanie to ma dużo pozytywnych efektów zarówno dla społeczeństwa jak i środowiska.