Menu
logo irlandia.ie

Instalacja wodomierzy w Irlandii zakończy się w 2016 roku

Share

W sierpniu 2013 roku, Irish Water rozpoczął proces instalacji wodomierzy w lokalach na terenie całej Irlandii. Większość gospodarstw domowych będzie posiadało takie urządzenia do końca 2016 roku.

water meter ireland

Ogólnie panuje przekonanie, że nie ma potrzeby stosowania wodomierzy, gdyż nigdy wcześniej w Irlandii nie było odpłatnej wody. Jednak Irish Water wyjaśnia, że działania jakie podejmuje są mimo wszystko konieczne. Co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac w danym lokalu, mieszkańcy powinni zostać poinformowani o pracy jaka zostanie wykonana w ich mieszkaniach. Instalacja takiego urządzenia trwa około 2 godzin, a zakłócenia związane z nią pracownicy będą maksymalnie minimalizować.

Proces instalacji może ograniczyć dostęp do podjazdów domowych i utrudni używanie chodników przy drogach publicznych na danym obszarze. Taka sytuacja wiąże się z kilkudniowymi pracami, dlatego osoby, które mieszkają w danym regionie muszą być wyrozumiałe i cierpliwe. Podczas rzeczywistego montażu wodomierza, czy też całej instalacji wodomierzowej, dostawa wody w danym gospodarstwie zostanie regularnie odcinana, aby umożliwić pracę montażową.

Czym jest wodomierz?

Wodomierz jest urządzeniem, które po instalacji będzie mierzyć ilość wody dostarczonej do danego domostwa. Narzędzie zostanie umieszczone w specjalnej skrzynce z licznikiem, a całość będzie połączona z podziemną instalacją na terenach publicznych. Liczniki będą wyposażone w technologię AMR – Automated Meter Reading.

Mierniki mogą być odczytywane zdalnie i jest to metoda zdecydowanie bardziej preferowana od osobistych wizyt osoby uprawnionej do odczytu. Oznacza to, że nikt nie będzie musiał wpuszczać na swoją posesję osób obcych więc nie będzie się z tym łączył żaden dyskomfort, ani przymus obecności w domu podczas odczytów. Dzięki miernikom, każdy właściciel domu będzie wiedział jak dużo wody zużył, co w przyszłości może pomóc w lepszym zarządzaniu wodą.

Nowy system

Schemat opłat za wodę będzie opracowywany przez Komisję Regulacji Energetyki. Irish Water, nowy organ usług krajowych będzie egzekwować podatki. Pierwsze rachunki za wodę zostaną wydane w styczniu 2015 roku.

W dniu 17 kwietnia 2014 r., Komisja Regulacji Energetyki (CER) opublikowała 3 projekty dokumentów dotyczących nowych polityk wodnych dla wglądu i konsultacji społecznych. Dokumenty obejmują krajowe zasady taryfowe wody oraz propozycje z nimi związane, wnioski taryfowe dla lokali niemieszkalnych oraz projekt podręcznika dla klientów Irish Water. Wszystkie z nich zostały opublikowane na stronie internetowej Komisji Regulacji Energetyki - cer.ie, a wszelkie konsultacje zakończono w dniu 16 maja 2014 roku. Kolejne są przewidziane w nadchodzących miesiącach.

6 maja 2014 roku, Rząd przedstawił szereg decyzji dotyczących opłat za wodę oraz zniżek oraz bezpłatnych uprawnień w tej kwestii. Minister środowiska oraz Samorząd Terytorialny prowadzi obecnie konsultacje publiczne w sprawie projektu i kierunku polityki CER w odniesieniu do polityk dotyczących opłat za wodę. Szczegóły konsultacji publicznych w języku angielskim można uzyskać na stronie internetowej: http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterSectorReform/.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu kończą się 16 czerwca 2014 roku, a ostateczna decyzja w sprawie wielkości opłat za wodę będzie dokonana przez CER w sierpniu 2014 roku. Wydany dokument dotyczący problemu składa się z dwóch podstawowych części:

  • Część I – przedstawia decyzje związane z nowym systemem krajowych opłat za wodę oraz objaśnia jak będzie on działał. Sekcja ta będzie regularnie aktualizowana.
  • Część II – opisuje obecny system opłat za wodę i zapewnią dostęp do informacji dla klientów Irish Water, związanych uzgodnieniami dokonywanymi w okresie przejściowym.