Menu
logo irlandia.ie

Ostrzeżenia Facebooka o możliwych skutkach dyrektywy UE na temat polityki prywatności

Share

facebook-privacy
Szef prywatności Facebooka przestrzegł, że nowa dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca polityki prywatności i plików cookies na stronach internetowych będzie bardzo ważnym krokiem regulacyjnym w kierunku Europy jako gospodarki innowacyjnej.

„Ochrona danych osobowych w erze cyfrowej”

W nawiązaniu do tej kwestii Marne Levine wiceprezes ds. polityki prywatności Facebook’a przemawiała w Dublinie w wydarzeniu Instytutu Spraw Międzynarodowych i Europejskich (The Institute of International and European Affairs) dotyczącego „Ochrony danych osobowych w erze cyfrowej”.

W świecie cyfrowym informacje od ulubionego filmu, przez numer telefonu, aż do szczegółów konta bankowego są dostarczane codziennie przez firmy i pojedyncze osoby. Wyzwaniem współczesności jest odpowiednia ochrona tych danych i przeciwdziałaniu przestępstwom z nimi związanych na profilach społecznościowych, urządzeniach mobilnych, czy w użyciu marketingu internetowego.

W wydarzeniu organizacji non – profit IIEA z siedzibą w Dublinie, realizującej badania naukowe think-tank, przemawiali wyżej wymieniona Marne Levine oraz Billy Hawkes Irlandzki Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dyskutowano kwestie ochrony danych w nawiązaniu do nadchodzących reform legislacyjnych w UE. Było to drugie tego typu seminarium w IIEA podkreślajace irlandzkie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Marne Levine podczas swego przemówienia zaznaczyłą, że nie sformułowane poprawnie nowe regulacje prawne mogą stanąć na przeszkodzie w umowie o wolnym handlu między krajami Unii a Stanami Zjednoczonymi.

Dyrektywa prywatności

Unia Europejska obecnie zajmuje się wprowadzaniem zmian do zdezaktualizowanej dyrektywy dotyczącej ochrony danych.

Zaproponowano stworzenie jednego organu, który zajmowałby się regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Również chcą umożliwić jednostce prawo do zażądania usunięcia danych o niej z bazy organizacji, która je posiada.

Jest szansa, ze ustalenia zmian dotyczące dyrektywy zostaną zaakceptowane przed końcem przyszłego roku.

Przemówienia

Levine powiedziała, że regulacje określą funkcjonowanie wszystkich usług opartych na informacji w UE. Nowe zmiany prawne będą miały trwały i decydujący wpływ na wiele gałęzi przemysłu.

Dodała, że nadrzędną zmianą powinno być informowanie użytkowników przez firmy zbierające i przechowujące informacje o tym jakie dane będą gromadzić i w jakim celu oraz pytać użytkowników czy zezwalają im na tego typu działanie.

Poradziła, aby Europa czerpała z wzorów Doliny Krzemowej, jak i Facebooka, który w kwestiach biznesowych zaufanie oraz dobre praktyki bezpieczeństwa stawia na pierwszym miejscu.

Facebook popiera wiele propozycji zmian w dyrektywie, choćby tej dotyczącej jednej organizacji zajmującej się ochroną danych.

Billy Hawkes wypowiedział się, że odnalezienie wspólnego prawa ochrony danych osobowych oraz jednocześnie nie zatrzymanie rozwoju innowacji jest bardzo trudne, ale warte wysiłku.

Ludzie powinni mieć wybór czy zgadzają się na pobieranie ich danych, pokazany za pomocą wyraźnego zapytania, napisanego w zrozumiałym dla każdego sposób, nie w formie żargonu prawniczego. Jednakże to prawo nie może zakłócać funkcjonowania modelu rynku reklamowego w Internecie.

Irlandia jako kraj otwarty dla wielu międzynarodowych koncernów amerykańskich musi zwrócić uwagę na zgodność nowych legislacji z prawem ochrony danych w Stanach Zjednoczonych.