Menu
logo irlandia.ie

Komisja Europejska ułatwia prowadzenie usług transgranicznych

Share

KE otwiera rynek usług i znosi bariery. Skorzystają firmy działające na rynku międzynarodowym.


Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają otworzyć rynek usług w Unii i znieść bariery administracyjne. Mogą na tym skorzystać firmy zarejestrowane w jakimkolwiek kraju Unii działające za granicą, czyli na rynku międzynarodowym.

European Commission 600

Po latach dyskusji i sporów Komisja Europejska zaproponowała pakiet przepisów, które mają ułatwić życie usługodawcom w Unii i otworzyć przed nimi zagraniczne rynki. Obecnie zbyt dużo barier i niewiadomych utrudnia funkcjonowanie firmom we Wspólnocie.


Ceny usług mogą być korzystniejsze


Chcemy uprościć procedury i ułatwić świadczenie usług tym, którzy chcą to robić za granicą – powiedziała komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska.


Te propozycje sprawią, że konsumenci będą mieli większy wybór, a oferowane ceny będą korzystniejsze – dodał wiceprzewodniczący Komisji Jyrki Katainen.

Ułatwienia w dopełnieniu formalności
Komisja zaproponowała między innymi wprowadzenie elektronicznej karty usługowej. Ta uproszczona procedura ułatwi przedsiębiorcom oferującym usługi biznesowe, na przykład firmom inżynieryjnym czy konsultantom IT oraz firmom budowlanym, dopełnienie formalności wymaganych do świadczenia usług za granicą.


Każda firma, która będzie chciała oferować usługi w innym unijnym państwie, będzie mogła się zgłosić do punktu kontaktowego u siebie w kraju, by wypełnić formularz i dowiedzieć się więcej o wymogach, które musi spełnić.