Menu
logo irlandia.ie

Strefa Schengen poważnie zagrożona

Share

Unia Europejska poczyniła zdecydowane kroki w kierunku zawieszenia cennej możliwości swobodnego podróżowania między krajami strefy Schengen w Europie, na okres dwóch lat, jednocześnie wyznaczając Grecji termin ostateczny na uporanie się z chaotycznym napływem migrantów.

Ministrowie Unii Europejskiej dali Grecji trzy miesiące, w ciągu których kraj ten będzie musiał wypełnić listę 50 zaleceń, które w efekcie doprowadzą do przywrócenia porządku i kontroli w kraju i na jego granicach.

Jeżeli plan się nie powiedzie, członkowie strefy będą mogli wykorzystać dotychczas nieużyty mechanizm nakładania długoterminowych kontroli granicznych wewnątrz strefy, na okres do sześciu miesięcy, na podstawie poważnego zachwiania i utracenia bezpieczeństwa na granicy obrzeżnej całej strefy.

„Nie chodzi tutaj o usunięcie Grecji ze strefy Schengen. Chodzi o to, że jeżeli granica zewnętrzna pozostaje poza kontrolą, tak jak ma to obecnie miejsce, uniemożliwiane jest reszcie państw członkowskich utrzymanie kontroli wewnętrznej, na swoich granicach wewnętrznych. To z kolei prowadzi do powstania chaosu i pogłębia prawdopodobieństwo pojawienia się zagrożenia”.

Grecja oświadczyła, że zrobi co w jej mocy, aby przywrócić kontrolę na jej granicach oraz zapanować nad napływem uchodźców z Syrii oraz innych terenów. „Sytuacja migracyjna z jaką ma do czynienia Grecja jest ciężka i tworzy presję. Każde państwo członkowskie na miejscu Grecji miałoby podobny problem i tak samo jak Grecja, musiałoby sobie z nim jak najszybciej poradzić”.

Główną bramą do Europy jest właśnie Grecja. Przez jej granice, w ostatnim roku, przedostało się ponad milion uchodźców i migrantów. Inne kraje należące do Unii Europejskiej coraz częściej wyrażały swoje niezadowolenie z takiej sytuacji, gdyż świadczyła ona o braku kontroli nad sytuacją graniczną Grecji i pokazywała, że zarządzanie przepływem ludności miedzy krajami nie funkcjonuje prawidłowo.

„Ogólne funkcjonowanie strefy Schengen jest poważnie zagrożone” – oświadczyła Rada Europejska, zrzeszająca rządy wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jako rozwiązanie problemu przyjęto 50 zaleceń dla Grecji, które obejmują poprawę systemu rejestracji i nadzoru na granicach morskich oraz lądowych. Dzięki wypełnieniu tej listy, sytuacja w kraju ma ulec znacznej poprawie, a kontrola powinna zostać przywrócona do optymalnego stanu.

Ministrowie w piątek 12.02.2016, nałożyli termin wykonania wspomnianych zaleceń przez Grecję. Uzgodnili, że będzie wynosił on trzy miesiące. 15.02.2016 odbędzie się kolejna dyskusja, w której brać udział będą cztery środkowo-wschodnie kraje Unii Europejskiej. Rozmowy będą dotyczyć Macedonii i rozwiązań, mogących przynieść jej pomoc z problemem migrantów. Kraj ten jest główną trasą, na której napływająca ludność trafia, poruszając się z Grecji na północ, do bogatszych krajów Europy.

 

Schengen Area