Menu
logo irlandia.ie

Systemy rozwoju osobistego i finansowego

Share

Adam Gondek zaprasza na wydarzenie:

Zapraszam na wyjątkową prelekcję która odbedzie sie 11 kwietnia 2015 o godzinie 14h związaną z systemem finansowym w kontekście naszych pieniędzy oraz możliwościami ochrony kapitału i zarabiania. 
Zaproszenie prelegenci z Polski i Niemiec przedstawiać będą pewne mechanizmy rynku finansowego, dzięki którym albo biedniejemy albo bogacimy się. Od Państwa uczestnictwa w tym wydarzeniu zależy przyszłość i zasobność portfeli w niedługiej przyszłości. 

something big

Koszt organizacyjny to tylko - 5 euro a korzyści płynących z zastosowania wiedzy przekazanej podczas spotkania może być po tysiąckroć więcej. 

Mogą Państwo również zaprosić osoby towarzyszące (za darmo - bez kosztów), by skorzystać z wiedzy, która daje szansę ochronić państwa "ciężko zarobione pieniądze".

Welcome to unique Event on 11 April , 14h in Dublin at a event associated with the financial system in the context of our money and capital protection capabilities and monetization.
Invited speakers from Polish and German will present some of the financial market mechanisms by which either poor or getting rich now. From your participation in this event depends on the future and prosperity of portfolios in the near future.

Organizational cost only - 5 euro and the benefits of the knowledge acquired during the meeting can be a thousand times more.

You can also invite people accompanying (free - no cost) to take advantage of knowledge that gives you a chance to protect the state "hard earned money".