Menu
logo irlandia.ie

Rzuć palenie przed trzydziestką – pożyjesz 10 lat dłużej

Share

Badanie opublikowane w czasopiśmie The Lancet wykazało, że palące kobiety mogą zachować dodatkowe dziesięć lat życia, jeśli rzucą palenie przed 30 urodzinami.

 

 

stop-smokingBadanie ponad miliona kobiet wykazało, że palenie papierosów trzykrotnie zwiększa ryzyko śmierci w ciągu dziewięciu lat, w porównaniu z niepalącymi.

 

Wiele przyczyn zwiększonej śmiertelności palaczy przejawia się w takich chorobach jak rak płuc, przewlekłe choroby płuc, choroby serca czy udar mózgu. Ryzyko mocno wzrasta wraz z ilością wypalanego tytoniu, ale nawet wobec okazjonalnych palaczy prawdopodobieństwo śmierci wzrasta podwójnie.

 

Jednak palacze, którzy rzucą nawyk w wieku około 30 lat, unikną 97% ryzyka przedwczesnej śmierci.

 

Autorzy badania Million Women Study napisali w czasopiśmie medycznym The Lancet, że palacze tracą co najmniej dziesięć lat życia oraz, że pomimo rzucenia palenia do 40 urodzin nadal pozostawia to dziesięć razy większe ryzyko.

 

Kobiety w wieku od 50 do 65 lat zostały włączone do badania, mających na celu zbadanie związków między zdrowiem i stylem życia od 1996 do 2001 roku. Uczestniczki wypełniały kwestionariusz na temat swoich przyzwyczajeń, czynników społecznych i medycznych. Badania zostały powtórzone trzy lata później.

 

Kobiety obserwowano przez łącznie średnio 12 lat, w tym czasie było 66 000 zgonów. Na początku 20% kobiet było palących, 28% - byłych palących oraz 52% kobiet, które nigdy nie paliły.

 

W przypadku kobiet, które nadal paliły podczas powtórzonych trzy lata później badań, prawie trzy razy więcej z nich umarło w ciągu najbliższych dziewięciu lat.

 

Ponadto, jak twierdzą naukowcy, zarówno szkodliwość palenia jak i korzyści z jego rzucenia były większe, niż poprzednie badania sugerowały.

 

Jeden z autorów, prof. Richard Peto z Uniwersytetu w Oxfordzie powiedział:

 

(...) Zarówno w Wielkiej Brytanii jak i USA, kobiety urodzone około 1940 roku, były pierwszym pokoleniem, w którym wiele z nich paliło znaczną ilość papierosów w dorosłym życiu.

 

Stąd tylko w XXI wieku można było zaobserwować bezpośrednio pełne skutki długotrwałego palenia oraz jego rzucenia w odniesieniu do przedwczesnej umieralności wśród kobiet”.

 

Badanie zostało opublikowane z okazji setnej rocznicy urodzin Richard'a Doll'a, fizjologa, jednego z pierwszych ludzi, którzy zauważyli związek pomiędzy rakiem płuc a paleniem.

 

RTÉ