Menu
logo irlandia.ie

ADHD

Share

ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi to zaburzenie działania układu nerwowego.

Specjaliści twierdza, że przyczyną  w znacznej mierze są uwarunkowania genetycznie, jednakże uwarunkowania psychologiczne nie są tutaj bez znaczenia. O większości dzieci które sprawiają kłopoty np. w szkole mówi się że są źle wychowane.

Nic bardziej błędnego. W prawdzie wychowanie lub problemy w domu mogą nasilać objawy, jednak nie są one głównym powodem nadpobudliwości.
ADHD częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek. Około 4-6% dzieci do 13 roku życia cierpi z powodu tej przypadłości. W znacznej większości przypadków dzieci z tego wyrastają.
Najczęstsze objawy to nadruchliwość, impulsywność, zaburzenia uwagi, które bardzo przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu dzieci w społeczeństwie. Największe problemy mają dzieci w wieku szkolnym. 45 minutowe lekcje są dla nich zbyt długie, zasady panujące w szkole są dobrze znane, lecz dzieci nie są w stanie im się podporządkować. Do tego nadmiar bodźców w 20-30 osobowej klasie jest główną przyczyną gwałtownych zachowań i braku koncentracji.
Dziecko z ADHD powinno zatem uczęszczać do szkoły integracyjnej, gdzie klasy są mniej liczne a kadra nauczycielska przygotowana do pracy z dziećmi  nadpobudliwymi. Jednak najbardziej dziecku pomagają rodzice, ich troska i miłość a także tolerancja i opanowanie są najlepszą drogą do wyciszenia dziecka.
Oprócz typowych objawów ADHD u dzieci często występują problemy wynikające z bardzo niskiej samooceny, zaburzenia zachowania (często napadowe) a nawet depresje.
Bycie rodzicem dziecka z ADHD to ciężka praca na cały etat. Czasami rodzicom wydaje się że to walka z wiatrakami. Często dopada ich apatia, zniechęcenie lub zwykła bezsilność. Ale drogi rodzicu, pamiętaj że to Twoje ukochane dziecko! I nie robi tego specjalnie...