Menu
logo irlandia.ie

Co dziś znaczy być dzieckiem w Irlandii...?

Share

irish schoolgirls dublin ire
Minister do spraw dzieci, Frances Fitzgerald, opublikowała 260-stronicowy dokument mówiący o tym, jak wygląda dzisiejsze życie dzieci wychowujących się w Irlandii.

 

Irlandia ma najwyższy odsetek dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę wzrost populacji.

 

Ten raport jest generalnie bardzo pozytywny – powiedziała minister dodając, że kreśli to – szczegółowy i złożony obraz współczesnego dzieciństwa w Irlandii.

 

Czwarty w dwuletnim cyklu raport, został sporządzony na podstawie danych statystycznych, informacji i dowodów z różnych źródeł. Co z niego wynika?

 

 • Około 90% dzieci w wieku od 10 do 17 lat jest zadowolonych z obecnego życia. Jednak tylko 4 na 10 dziewcząt w wieku od 15 do 17 lat czuje się zadowolone z tego jakie są.
 • W odniesieniu do warunków mieszkaniowych, około jedno na sześć dzieci mieszka w domu z samotnym rodzicem; jedno na troje dzieci żyje w rodzinie, gdzie matka ukończyła studia wyższe. Trzy czwarte dzieci mają własne lub rodzinne zwierzę w domu.
 • 90% dzieci powiedziało, że czuje się bezpiecznie w okolicy, w której żyją. Liczba dzieci, które nie czują się dobrze w swoim otoczeniu, aby spędzić wolny czas, wzrosła o 9% w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Prawie trzy czwarte dzieci i nastolatków nigdy nie paliło papierosów. Ponad połowa dzieci w wieku 10-17 lat nigdy nie piła alkoholu. Użycie Marihuany jest znacznie wyższe wśród dzieci imigrantów, podróżujących oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych. 5,6 na 1000 dzieci regularnie i nieodpłatnie pomaga znajomemu lub członkowi rodziny z długoletnią chorobą, problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością.
 • Liczba dzieci będącej na liście oczekujących na leczenie w szpitalu zmniejszyła się o ponad 45% w latach 2009-2012. Tylko 16 dzieci będących na liście czekało więcej niż rok, a liczba ta spadła z wcześniejszej, wynoszącej 372 dzieci. Więcej niż połowa dzieci w szpitalach miało poniżej 15 roku życia. Liczba dzieci, które trafiły do szpitala z powodu wypadku komunikacyjnego zmniejszyła się o prawie 29% w latach 2007-2011.
 • Około 6% dzieci w Irlandii jest niepełnosprawnych. 6 na 10 dzieci zarejestrowanych jako niepełnosprawni intelektualnie to chłopcy. Wśród zarejestrowanych, 1 na 3 dzieci ma wielokrotną niepełnosprawność.
 • W odniesieniu do problemów emocjonalnych, w 2011 roku 16 dzieci popełniło samobójstwo. Z kolei dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców trafiło do szpitala z powodu umyślnych samookaleczeń. W 2011 roku najczęstszą przyczyną kierowania dzieci do szpitali psychiatrycznych było „zaburzenia depresyjne”.
 • Liczba raportów o opiece i ochronie dzieci, dokonanych przez HSE, wzrosła o 36%. Liczba dzieci objętych opieką HSE wzrosła o około 16% w latach 2007-2011. W roku 2011 prawie 19% dzieci było zagrożonych ubóstwem, z kolei 9% dzieci doświadcza ubóstwa.
 • Biorąc pod uwagę komunikację dzieci-dorośli, starsza młodzież ma większe trudności w rozmowie z matkami, gdy coś im przeszkadza, niż dzieci młodsze. Liczba dzieci, które z łatwością rozmawiają z ojcami gdy im coś przeszkadza, wzrosła z 48,1% w roku 1998 do 66,6% w roku 2010. Znacznie więcej dziewcząt niż chłopców spędza czas z rodzicami na rozmowach. Znacznie spadła liczba dzieci w wieku 15lat, których rodzice pytają o postępy w szkole.
 • Dzieci imigrantów, podróżujące i niepełnosprawne lub przewlekle chore częściej zgłaszają prześladowania w szkole. Około jedno na dziewięć dzieci szkoły podstawowej opuszcza 20 lub więcej dni w roku szkolnym, z kolei w szkole średniej wynik ten przedstawia się w proporcjach 1 na 6.
 • Znacznie spadła liczba piętnastoletnich dzieci, które jedzą wspólnie posiłek z rodzicami. O pięć punktów procentowych (w latach 2008-2010) wzrosła liczba siedmiolatków znajdujących się w „normalnej” kategorii wagowej. Jedno na pięcioro dzieci w wieku od 10 do 17 lat co najmniej raz dziennie pije napoje z cukrem.
 • Dzieci mieszkające w Irlandii mają jeden z najwyższych wskaźników aktywności fizycznej wśród 40 krajów i regionów organizacji WHO.
 • Nastąpił znaczny spadek czytelnictwa wśród piętnastolatków. Czytanie jest ulubionym zajęciem jednej trzeciej dzieci w wieku 15 lat w Irlandii.
 • Analizując relacje, prawie 90% dzieci ma 3 lub więcej przyjaciół tej samej płci. Liczba dzieci nastolatków spadła o 36% od 2007 roku. Około jedno na czterech nastolatków w wieku 15 do 17 lat ma już za sobą inicjację seksualną.
 • Liczba dzieci podróżników wzrosła o prawie jedną trzecią w latach 2006-2011. Wśród dzieci podróżników jest większe prawdopodobieństwo bycia pijanym przynajmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni. Liczba dzieci urodzonych poza granicami Irlandii wzrosła prawie o połowę w ciągu pięciu lat.
 • Biorąc pod uwagę niemowlęta, więcej dzieci jest teraz karmione piersią przez matki. Odsetek dzieci z niską wagą urodzeniową w ciągu ostatnich pięciu lat pozostała niezmienna. Wczesna opieka podczas ciąży jest najniższa wśród młodszych matek. Zdecydowana większość noworodków było odwiedzane przez pielęgniarkę środowiskową w ciągu 2 dni od wypisania ze szpitala. Liczba szczepień wzrosła do 95%.

 

Pełny raport można znaleźć POD TYM LINKIEM

TheJournal.ie