Menu
logo irlandia.ie

„Aktywator” – program dla bezrobotnych zakończony

Share

„Aktywator” – program dla bezrobotnych zakończony – wkrótce rusza „Motywator”

 

Program „Aktywator” skierowany do osób długotrwale bezrobotnych prowadzony był od
października 2011 roku raz w tygodniu przez 5 godzin i właśnie się zakończył.
Przez te cztery miesiące grupa 16 osób brała udział w całkowicie bezpłatnych zajęciach,
których celem było wyposażenie osób długotrwale bezorobotnych w narzędzia umożliwające
odnalezienie się na rynku pracy w Irlandii w czasach recesji i głebokiego kryzysu.
W diagnozie projektu przyjęto, iż bezrobotni długo pozostający bez pracy doświadczają
uczucia odrętwienia i zniechęcenia nieskutecznym poszukiwaniem pracy oraz, że ich
samoocena ulega znacznemu obniżeniu. Dla nich właśnie odbywał pierwszy blok zajęć,
prowadzony przez psychologa, który koncentrował się na motywowaniu bezrobotnego,
poprawie jego pewności siebie i ustaleniu celów życiowych. Według obserwacji i rozmów
prowadzonych z uczestnikami projektu problemem nie było zmęczenie poszukiwianiem pracy
lecz sama motywacja do rozpoczęcia poszukiwania pracy, która okazała się bardzo istotna i
tam skupiona była uwaga podczas zajęć. Motywowanie bezrobotnego aby poszukiwał pracy
ma się nijak jak ten bezrobotny nie ma umiejętności pozwalającyh zwiększyć skuteczność
tego poszukiwania. Drugi blok zajęć dotyczył kwesti związanych z przygotowaniem
profesjonalnego CV oraz samych technik poszukiwania pracy skupiając się na nowoczesnych
formach poszukiwania wykorzystujących internet. Uczestnicy programu ponadto mieli okazję
nauczyć się technik interview i dowiedzieć się jak odpowiadać na trudne pytania rekruterów
oczywiście w języku angielskim. Język angielski był tutaj ważnym elementem programu,
dlatego jednocześnie bezrobotni mieli okazję uczyć sie tego języka ze szczególnym
nastawieniem na typ Business English ze słownictwem przydatnym w poszukiwaniu pracy.
Ostatni czwarty blok zajęć dotyczył kwesti samozatrudnienia oraz programów wsparcia Back
to Work and Back to Education.
Podczas jednych z zajęć uczestnicy mieli okazję gościć przedstawiciela agencji rekrutacyjnej ,
który oceniał ich CV oraz był dostępny do indywidualnych konsultacji po zakończeniu
programu. W trakcie programu kilka osób, dzięki współpracy z zaprzyjaźnioną organizacją
Cork Simon miało okazję odbyć bezpłatny kurs Safe Pass, a także skorzystać z oferty FAS na
6-miesięczny rozbudowany kurs związany z licencją na wózki widłowe.
Na zakończenie programu każdy z uczestników otrzymał certyfikat stanowiący doskonały
materiał do wykazania się aktywnością w podnoszeniu swoich kwalifikacji na rynku pracy
przed inspektorem urzędu Social Welfare.
Cały projekt był w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa ds. Integracji za
pośrednictwem Community and Enterprise Directorate przy Urzędzie Miasta w Cork
Atmosfera podczas zajęć była bardzo serdeczna i prowadzący jak i uczestnicy w rozmowach
na zakończenie kursu wyrażali swoje zadowolenie i zapytania o kontynuację.
Wychodząc na przeciwko oczekiwaniom osób bezrobotnych już wkrótce Centrum „Together-
Razem” rozpoczyna krótki bo 4- tygodniowy program pilotażowy koncentrujący sie tylko
na motywacji. „Motywator” bo taka ma nazwę prowadzony będzie w formie warsztatów.
Praktyczna forma zajęć jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony uczestników.
Nacisk programu położony jest na: samoanalizę, zrozumienie czynników motywujących
i demotywujacych uczestników , wypracowanie metod pozytywnego spędzania wolnego
czasu,poznanie technik skutecznego poszukiwania pracy oraz metod skutecznego planowania
działania i wyznaczania celów. Program będzie prowadzony przez profesjonalnego coacha
Magdalena Chmielecką-Lisiecką, kótra jest jednocześnie członkinia Centrum „Together-
Razem”.

Elżbieta Królik

zdjęcia : uczestnicy programu oraz prowadzący w Centrum „Razem”

 

aktywator-kurs-corkaktywator-kurs-cork1