Menu
logo irlandia.ie

Cykl warsztatów dla kobiet z CESCA zakończony

Share

warsztaty dla kobiet

 

Centrum Together -Razem w kwietniu zakończyło cykl bezpłatnych warsztatów rozwojowych dla kobiet pod tytułem „Our sens of being Together” sfinansowany przez Cork Equal and Sustainable Communities Alliance (CESCA). Warsztaty, które były przygotowane w bloku 4 spotkań adresowane były do kobiet, które chciały bardziej poznać swoje możliwości, dokonać wglądu w siebie czy podzielić się doświadczeniami w czterech istotnych dla kobiet tematach.
Podczas pierwszego warsztatu pt. „Być kobietą i nie zwariować” uczestniczki warsztatu miały okazje przyjrzeć się kwestii roli kobiety na różnych poziomach od roli matki, żony do kobiety spełniającej się zawodowo. Podjęto próbę odpowiedzi na  trudne pytanie: co to znaczy „Być szczęśliwą”.
Kolejny warsztat „Teraz Ty! Zostań bohaterką swojego życia”  poprzez szereg praktycznych ćwiczeń pozwolił kobietom poznać lepiej siebie, swoje życiowe wartości, potrzeby i pragnienia. Była to okazja do odkrycia swoich talentów i pasji.
W trzecim warsztacie „O poczuciu własnej wartości” kobiety poruszały istotne kwestie poczucia własnej wartości. Dowiedziały się, czym jest, a czym nie jest poczucie własnej wartości, jak mogą je w sobie rozwijać i wzmacniać, przyjrzały się również swoim zaletom i sukcesom, a także dowiedziały się jak polubić i uwierzyć w samą siebie i swoje możliwości.
Ostatni warsztat,  jaki zakończył ten cały cykl to było to warsztat zatytułowany „Żal po stracie”.  Udział w  tym warsztacie umożliwił uczestniczkom poznać konstruktywne sposoby przeżywania żalu towarzyszącemu pożegnaniom i stratom, a także jak rozstać się z tym, co odeszło, by w pełni uczestniczyć w obecnym życiu.  
Warsztaty były prowadzone przez osoby współpracujące z Centrum Together-Razem. Pani Agata Białek pedagog, edukator-terapeuta i facylitator grupowy współpracująca z Poradnią U-Clinic w Together-Razem, podobnie jak Pani Katarzyna Walkowska, terapeutka uzależnień oraz Pani Karolina Zygmunt -coach - wszystkie prowadzące e zostały bardzo dobrze przyjęte i dobrze ocenione w ankietach ewaluacyjnych. Panie, które uczestniczyły w warsztatach pozytywnie oceniły zawartość merytoryczną  i użyteczność warsztatów oraz poziom ich zorganizowania i sposób prezentacji materiału. Jak powiedziała jedna z uczestniczek " Takiego typu zajęcia otwierają oczy na wiele istotnych sprawy życiowych".
Centrum Together-Razem od roku ubiegłego organizuje własnym sumptem warsztaty dla kobiet z cyklu "Świat Kobiet" i wkrótce odbędą się kolejne i zapraszamy kobiety do udziału i rezerwacji miejsc bo mamy limity tylko do 15 osób. Zalecamy śledzić stronę Together-Razem po aktualne informacje www.together-razem.org oraz profil na Facebooku www.facebook.com/together.razem.

Autor: Elżbieta Królik
Zdjęcie: Ewa Ikwanty