Menu
logo irlandia.ie

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Share

Planując wyjazd do pracy za granicę, warto zatroszczyć się o ubezpieczenie. Będąc ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, możemy starać się o EKUZ.

 

ehicKarta, wyrabiana w Polsce, wydawana jest przez NFZ (jako łącznika z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Centrali NFZ). Jest przeznaczona dla osób przemieszczających się w ramach państw Unii Europejskiej i EFTA, pozwala korzystać z praw wynikających z zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

 

Od 2011 roku w dokumencie pojawiło się rozróżnienie w zakresie celu podróży. Może to być wyjazd turystyczny, wyjazd do pracy, na studia, odwiedzenie rodziny lub znajomych, poszukiwanie pracy za granicą czy oddelegowanie do pracy za granice przez pracodawcę. Pojawiła się również możliwość wypełniania wniosku on-line.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w danym państwie na tych samych zasadach co jego obywatele.

 

Jeżeli będąc za granicą dana osoba zachoruje lub ulegnie wypadkowi może korzystać z opieki medycznej w tym kraju, ale tylko w ośrodkach, które działają w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

 

Jednak musimy brać pod uwagę zasadę równego traktowania z obywatelami danego państwa, tzn. że podlega tym samym zasadom co osoby ubezpieczone w danym państwie. Tylko usługi nieodpłatne dla ubezpieczonych w danym państwie są również bezpłatne dla osób posiadających kartę EKUZ. Inne świadczenia zdrowotne, które są częściowo lub całościowe płatne przez pacjenta muszą zostać zapłacone przez pacjenta z własnych środków pieniężnych.

 

Gdy planowany pobyt jest czasowy, pacjent może skorzystać tylko z usług niezbędnych, aby mógł kontynuować swój pobyt w danym państwie w sposób bezpieczny. O tym, jakie będą to świadczenia decyduje lekarz w państwie do którego wyjechaliśmy.

 

EKUZ nie zwalnia ze wszystkich płatności, wszystko zależy od prawa w danym państwie. Przykładowo, w Belgii i Francji, gdzie pacjent płaci za wszystkie świadczenia i usługi - dopiero po powrocie do kraju można się starać o zwrot tych pieniędzy.

 

Prywatna opieka zdrowotna nie może być zwracana w ramach NFZ. Również planowane leczenie czy operacja zagranicą nie jest refundowana dla posiadaczy EKUZ.

 

Karta nie stanowi również potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego na terenie kraju pacjenta.

-----------------------

Więcej informacji na stronie: www.ekuz.nfz.gov.pl

 Wniosek o EKUZ

Gdzie można uzyskać EKUZ