Menu
logo irlandia.ie

Jak uzyskać obywatelstwo irlandzkie?

Share

irish-passport

Co raz więcej osób decyduje się na obywatelstwo irlandzkie (Nowi Irlandczycy). Jest wiele dróg do stania się pełnoprawnym Irlandczykiem. Poniżej przedstawiamy dwa najbardziej popularne sposoby.

Pierwszym z nich jest naturalizacja, czyli uzyskiwanie obywatelstwa poprzez bycie cudzoziemcem mieszkającym na terenie kraju przez dłuższy czas.

Kryteria uzyskania obywatelstwa:

 • ukończone 18 lat
 • niekaralność (jakakolwiek kryminalna przeszłość może zamknąć drogę do uzyskania obywatelstwa)
 • przebywanie na stałe w Irlandii od roku, dodatkowo: mieszkanie tu na stałe od 5 lat lub przebywanie w Irlandii w sumie 5 lat w ciągu ostatnich 9 lat
 • intencja mieszkania w kraju również po uzyskaniu obywatelstwa
 • zapewnienie o wystarczających środkach do życia
 • złożenie oświadczenia o wierności i lojalności wobec państwa, przestrzeganie prawa i wartości demokratycznych
 • jeżeli ubiegający się o obywatelstwo przebywa tu z rodziną, musi udowodnić, że przez ostatnie 3 lata nie pobierał zasiłków od państwa i jest w stanie utrzymać swoją rodzinę

Opłaty:

Złożenie aplikacji – 175 euro

Wydanie certyfikatu naturalizacji:

 • dla osób małoletnich, wdów/wdowców – 200 euro
 • dla uchodźców, bezpaństwowców - bezpłatnie
 • dla pozostałych – 950 euro

Drugim sposobem ubiegania się o obywatelstwo irlandzkie jest bycie w związku małżeńskim lub cywilnym z obywatelem/ką Irlandii (jednak nie przyczynia się to automatycznie do jego zdobycia).

Kryteria uzyskania obywatelstwa:

 • bycie osobą pełnoletnią
 • niekaralność (jakakolwiek kryminalna przeszłość może zamknąć drogę do uzyskania obywatelstwa)
 • pozostawanie w związku małżeńskim/cywilnym z obywatelem/ką Irlandii przez ostatnie 3 lata
 • przebywanie w kraju przez ostatni rok poprzedzający złożenie aplikacji, czas ciągłego pobytu w ostatnich 4 latach wynosi co najmniej 2 lata
 • związek musi być uznany przez prawo irlandzkie
 • intencja przebywania w Irlandii również po uzyskaniu obywatelstwa
 • złożenie oświadczenia o wierności narodowi i lojalności wobec państwa, przestrzeganie prawa i wartości demokratycznych

Opłaty:

Złożenie aplikacji – 175 euro

Wydanie certyfikatu – 950 euro

Wszystkie aplikacje rozpatrywane są przez Ministra Sprawiedliwości i Równości. W ciągu tygodnia od złożenia aplikacji uzyskuje się listowną odpowiedź czy została ona zatwierdzona do rozpatrzenia czy też nie.

 

Aplikację składa się w:

Department of Justice and Equality

Irish Naturalisation and Immigration Service
Heffernan House

Dundrum Road

Tipperary Town

Tipperary

Ireland

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronach:

http://www.citizensinformation.ie

http://www.inis.gov.ie/