Menu
logo irlandia.ie

Dyrektorzy szkół chcą audytu zasobów dydaktycznych

Share

Liczba uczniów w irlandzkich szkołach wzrasta, ale zauważalny jest znaczny spadek dobrych relacji uczeń-nauczyciel. Kwestia ta martwi dyrektorów szkół, którzy w ramach radzenia sobie z problemem, pragną przeprowadzić audyt własnych zasobów dydaktycznych.

education ireland

Dyrektorzy szkół odwołują się do Wydziału Edukacji, aby przeprowadzono badania zasobów dydaktycznych w świetle nowych danych pochodzących z Departamentu Edukacji. Wyniki raportu ukazują, że liczba dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej wzrosła o 9895 dzieci, a w szkołach ponadpodstawowych o 4331.

Pomimo ogromnych podwyżek, do jakich doszło, stosunki uczniów z nauczycielami w szkołach podstawowych uległy pogorszeniu ( nieznaczny spadek z 16,4 na 16,3). W szkołach ponadpodstawowych współczynnik ten pozostaje bez zmian (na poziomie 13,9). Minister Edukacji i Umiejętności, Ruairi Quinn mówi, że liczba nauczycieli również wzrosła aby poradzić sobie z powstającym problemem.

„Istnieje tysiąc więcej nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych w całym kraju, pracujących w tym roku szkolnym. Pokazuje to zaangażowanie rządu w kwestię kształcenia przyszłych pokoleń.”

Obecnie w Irlandii istnieje 1351 szkół podstawowych z liczbą poniżej 100 uczniów. Wśród nich znajduje się 600 placówek, w których uczy się mniej niż 50 dzieci. Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to jest ich obecnie 723, z których połowa ma więcej niż 500 uczniów. Wśród ogółu istnieją także placówki, w których uczy się mniej niż 100 dzieci.

Łączna liczba studentów studiów stacjonarnych w szkołach finansowanych przez Departament Edukacji i Umiejętności jest obecnie na najwyższym z dotychczasowych poziomie sięgającym ponad milion studentów.

Dane z raportu Departamentu wskazują na potrzebę kontroli zasobów dydaktycznych. Dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół (NAPD), Clive Byrne, podkreśli, że: „Aktualne wyniki i liczby potwierdzają nasze badania z lutego bieżącego roku, w których okazało się, że do 2020 roku do puli wszystkich irlandzkich uczniów dojdzie około 10 000 dodatkowych osób. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że Minister Edukacji zdecydował pomóc i wprowadzić środki niezbędne do osiągnięcia takich wyników poprzez budowanie nowych szkół oraz na cele rekrutacji tysięcy nowych nauczycieli w tym roku. Bardzo istotne jest także to, że dopasowana jest liczba nauczycieli poszczególnych przedmiotów, najbardziej obleganych i najistotniejszych przedmiotów w szkołach i na studiach. Cieszymy się, że wzrosła liczba wykwalifikowanych nauczycieli, mogących dbać o edukację młodych pokoleń w naszym kraju.”