Menu
logo irlandia.ie

Irlandzki festiwal z polskim akcentem

Share

Wystawa fotografii autorstwa Zofii Rydet w ramach PhotoIreland Festival
została otwarta 1 lipca w Centre for Creative Practics. Tegoroczny festiwal to ponad 40
wystaw i 60 towarzyszących im wydarzeń w Dublinie i okolicach.

          Ekspozycja pt. The Arc of Realism odzwierciedla twórczość Zofii Rydet, która łączyła
w pracach surrealizm fotomontażu i czysty realizm swojego największego zbioru - Zapis
Socjologiczny. Fotografie ukazują dylemat autorki, która z jednej strony pragnie
udokumentować rzeczywistość, ale jednocześnie artystycznie wyjść poza klasyczny realizm.
Tytuł The Arc of Realism bezpośrednio koresponduje z tymi dwiema, twórczymi
płaszczyznami. Wystawa jest zorganizowana w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin
Zofii Rydet.
glowne        

 

         „To bardzo znamienne, że w dniu objęcia przez Polskę prezydencji w Unii

Europejskiej, otwieramy u nas właśnie taką wystawę” – powiedziała prowadząca wydarzenie,
przewodnicząca Centre for Creative Practics – Monika Sapielak. Na uroczystym otwarciu
obecni byli Maciej Nawrot - Ambasador RP w Dublinie, Zofia Augustyńska – wiceprezes
Fundacji Zofii Rydet, Peggy Sue Amison – dyrektor artystyczny Sirius Art Centre oraz Karol
Jóźwiak – kurator wystawy.

        Wystawa potrwa do 15 lipca 2011 w Centre for Creative Practics, 15 Pembroke Street
Lower, Dublin 2. Ekspozycję można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 –
19:00 i w weekendy między 12:00 a 18:00. Festiwal PhotoIreland potrwa do końca lipca.
Program można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.photoireland.org

        Zofia Rydet urodzona 5 maja 1911 r. w Stanisławowie, zmarła 24 sierpnia 1997 r. w
Gliwicach. Polska fotografik działająca w drugiej połowie XX wieku. W swoich pracach
ukazywała i dokumentowała życie zwykłych ludzi, przy zastosowaniu, jak na tamte czasu,
niekonwencjonalnych metod jak kolaż, fotomontaż i piktorializm.
„Mały człowiek”, „Obsesje” „Czas przemijania”, to tylko niektóre z jej cykli. Jednak
największy, a także najważniejszy dokument - „Zapis socjologiczny” to zbiór 30 tysięcy
fotografii miejsc i ludzi, których już nie ma, ale zostały na zdjęciach. Początkowo ideą Zofii
Rydet było fotografowanie i dokumentowanie całego społeczeństwa polskiego.
Koncentrowała się na życiu z wielkich miastach, miasteczkach i wsiach, jednak po jakimś
czasie skupiła tylko na ludziach żyjących na wsiach. Artystka fotografowała starsze osoby we
wnętrzach swoich domów. Metoda była bardzo prosta, prosiła domowników, aby siadali na
krzesłach w izbie, bądź kuchni na tle głównej ściany w towarzystwie wielu, najważniejszych
przedmiotów domowych. Tak właśnie powstał niesamowity dokument o wartość
historycznej, socjologicznej i antropologicznej.
        Prace artystki są prezentowane na różnych wystawach w kraju i za granicą.Od marca
2011 działa Fundacja Zofii Rydet, która posiada większość prac artystki.