Menu
logo irlandia.ie

Konkurs Wybitny Polak

Share

W tym roku po raz pierwszy w historii odbywa się przeprowadzany na terenie Irlandii Konkurs „Wybitny Polak za Granicą”.


Zainicjowany on został poprzez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, organizującą w Polsce od prawie 20 lat Konkurs „Teraz Polska”, wyłaniający rocznie najlepsze polskie produkty, usługi oraz najwazniejsze osobistości roku. Biało-czerwone logo „Teraz Polska” stało się na przestrzeni kilkunastu lat symbolem najwyższej jakości tego co Polska ma do zaoferowania i jest rozpoznawalne przez ponad 80% Polaków. Współpracę przy Konkursie „Wybitny Polak” zaoferowały również: Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Senatu RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz stowarzyszenie Polish Community in Ireland – głowny organizator konkursu na terenie Irlandii.

Głównym celem i przesłaniem Konkursu „Wybitny Polak” jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających na całym świecie, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces poza granicami Polski. Konkurs jest przeprowadzany w 5 kategoriach: biznes, nauka, kultura, osobowość i „Młody Polak”.

Kandydatami do nagrody mogą być obywatele polscy lub polskiego pochodzenia zamieszkali legalnie poza terytorium RP. Konkurs jest podzielony na etap krajowy oraz etap ogólnoświatowy. Na etapie krajowym Komitety Organizacyjne, przy współpracy z Konsulatami RP  wyłaniają Komisję Ekspertów (kapitułę), która dokonuje oceny i wyboru Laureatów etapu krajowego– po jednym w każdej kategorii. Patronat nad tym etapem konkursu sprawuje Ambasador właściwy dla danego państwa. Następnie spośród Laureatów wszystkich edycji krajowych, Prezydium Konkursu dokonuje wyboru Laureatów ogólnoświatowych (po jednym w każdej kategorii). Patronat nad etapem ogólnoświatowym Konkursu sprawuje Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Laureaci Konkursu otrzymają honorowy tytuł „Wybitnego Polaka”, statuetkę oraz pamiątkowy dyplom. Wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie podczas uroczystego Koncertu Galowego, zaplanowanego na czerwiec 2011 roku.

Przy organizacji konkursu w Irlandii aktywnie uczestniczy stowarzyszenie Polish Community in Ireland. Do 10 Lutego 2011 roku Komisja będzie przyjmowała wnioski z kandydaturami do nagrody. Następnie, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Komisja skoncentruje się na ich ocenie oraz wyłonieniu zwycięzców. Organizatorzy Konkursu starali się włączyć w prace organizacyjne możliwie dużą reprezentację Środowisk Polonijnych, mając świadomość, że to właśnie Polonia w najszerszym stopniu zna realia oraz problemy życia Polaków na danym terenie. Posiada również najlepszą wiedzę odnośnie najwybitniejszych postaci, których działalność jest związana z utrwalaniem pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.