Menu
logo irlandia.ie

Tolerancja niszczy bariery i łączy ludzi

Share

Tolerancja (łac. tolerantia - "cierpliwa wytrwałość"; od łac. czasownika tolerare - "wytrzymywać", "znosić", "przecierpieć") to w mowie potocznej i naukach społecznych postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.

 

• Tolerancja nie oznacza akceptacji (por. łac. acceptatio - przyjmować, sprzyjać) czyjegoś zachowania czy poglądów. Wręcz przeciwnie, tolerancja to poszanowanie czyichś zachowań lub poglądów mimo, że nam się one nie podobają.

 

• Tolerancja jest postawą, która umożliwia otwartą dyskusję. Bez tej postawy dyskusja zamienia się albo w zwykłą sprzeczkę albo prowadzi do aktów agresji.

 

• Tolerancja uznawana jest za podstawę społeczeństwa otwartego i demokracji.

Warto skupić się na pojęciu tolerancji, które bardzo wiele wyjaśnia, ułatwia oraz eliminuje konflikty. Już pierwszy podpunkt wyjaśnia, iż „tolerancja nie wymaga akceptacji”. Oznacza to, że kiedy mamy awersję do homoseksualistów nie musimy się z nimi bratać, ani z nimi walczyć.

 

GRUBY, KRZYWY, GARBATY...

 

Już od młodych lat możemy usłyszeć wyzwiska pod adresem naszym, naszych kolegów czy nawet rodziców. Osoby, które obrażają innych zachowują się, mówiąc kolokwialnie „po chamsku”. Jednak dzieci uwłaczające innym z jakiegoś źródła zaczerpnęły wiedzę, że „oni są lepsi, a inni gorsi”. Ludzie kierują się w życiu omylnymi stereotypami, np. że człowiek rudy jest fałszywy, jedynak musi być egoistą, a bogaty jest zawsze zapatrzony w siebie. Przecież wcale tak być nie musi, a jednak ... Gdy uczucia te zakorzenią się w naszej świadomości doprowadzą do takich uprzedzeń jak:

   

 

  • Ksenofobia – wrogość wobec cudzoziemców,
  • Rasizm – przekonanie o całkowitej wyższości własnej rasy,
  • Rasizm ukryty – deklaracja tolerancji dla wszystkich ras zgodnie z zasadą poprawności politycznej i obawą przed potępieniem społecznym a w rzeczywistości przekonania rasistowskie,
  • Antysemityzm – nienawiść do Żydów podsycana przez spiskową teorię dziejów,
  • Dyskryminacja – niesprawiedliwe traktowanie obiektu uprzedzenia tylko z racji przynależności do obcej grupy, a nie ze względu na cechy indywidualne,
  • Etnocentryzm – akceptacja osób podobnych kulturowo, odrzucanie odmiennych. Przyjęcie własnej kultury za obowiązujący wzorzec i traktowanie członków grupy własnej jako lepszych niż inni,
  • Nacjonalizm – pielęgnowanie tradycji kulturowej i patriotyzmu wyradzające się często w nieuzasadnione przekonanie o wyższości własnego narodu,
  • Szowinizm – pogarda i ataki słowne/fizyczne wobec innych nacji,
  • Fanatyzm – całkowite zaślepienie wyznawaną doktryną, niezdolność do zmiany zdania, nienawiść i agresja wobec inaczej myślących.

 

 

BĄDŹMY OD NICH LEPSI!

 

Jeśli ktoś miałby być od kogoś lepszym człowiekiem, to tylko na gruncie akceptowania siebie nawzajem. Podobno tolerancja jest córką mądrości, wiec bądźmy mądrzejsi od innych. Wyrozumiałość, pobłażanie, zrozumienie to synonimy tolerancji. Oczekujmy od siebie więcej, nie traktujmy tego problemu powierzchownie. Wykażmy zrozumienie dla tych, których uważamy za innych, ponieważ my też możemy być dziwni dla nich. Człowiek w swojej istocie jest różnorodny. Tolerancja łączy różnie myślących i zachowujących się ludzi. Jest zatem w psychologii społecznej uznawana za postawę pozytywną, ułatwia bowiem współżycie społeczne.

 

FIGHT!

Warto walczyć w imieniu tolerancji. Coraz częściej i my wyjeżdżamy za granicę i tym samym stajemy się intruzami, INNYMI dla tubylców. Chcemy być akceptowani, tak więc walczymy o akceptację siebie i innych. Słuchajmy i próbujmy zrozumieć tych, którzy są dla nas zagadką. Rozmawiajmy, poznawajmy i bądźmy o te doświadczenia mądrzejsi. Pamiętajmy, że każdy ma prawo do posiadania, a nawet wygłaszania swoich przekonań, nawet jeśli są błędne – „każdy ma prawo do życia” o czym mówi Deklaracja Praw Człowieka.

 

TELETUBBIES

Nie niszczmy, jakże mało rozwiniętego, światopoglądu naszych dzieci, zakazując im oglądania Teletubisiów. Czy to, że Tinky Winky nosi torebkę od razu musi oznaczać, że jest gejem, jak twierdzi Ewa Sowińska. NIE!! Nie wiadomo czy w ogóle jest płci męskiej i czy Teletubisie mają płeć. Na pewno scenarzysta Andrew Davenport, który jednocześnie jest psychologiem nie stworzyłby postaci, która propagowałaby homoseksualizm, a jeśli nawet to tylko w imieniu tolerancji. Dzieci powinny wiedzieć, że każdy człowiek może być od nas różny, co nie dyskwalifikuje go w naszych oczach i we wzajemnych stosunkach.

 

„Wszystkie dzieci nasze są:
Kasia, Michael, Małgosia, John,
na serca dnie mają swój dom,
uchyl im serce jak drzwi.”

 

Majka Jeżowska zaśpiewała te słowa już dawno, może warto się czegoś nauczyć od niej i od innych dzieci? W tych czterech wersach zawarta jest cała prawda o tolerancji. Każdy z nas jest dzieckiem, każdy z nas chce przejść przez drzwi do czyjegoś serca, a nikt nie chce być odrzucony i gorszy.