Menu
logo irlandia.ie

Fuzja Three Ireland z O2 spowodowała wzrost cen komórkowych

Share

Irlandzki urząd nadzoru telekomunikacyjnego twierdzi, że zakup O2 przez firmę Three mobile spowodował wzrost cen komórkowych.

cell phone

Organ ten zauważył, że stworzeni „wirtualni” operatorzy nie mają praktycznie żadnego wpływu na poprawę konkurencji na krajowym rynku. Stwierdzenie to, opiera się na przeglądzie oddziaływania na sektor irlandzki przez Europejski Urząd ds. Telekomunikacji, BEREC.

ComReg twierdzi, że w przypadku Irlandii wyniki wskazują na to, że fuzja doprowadziła do podwyżek cen dla małych, średnich i dużych użytkowników mobilnych, w pierwszej połowie roku po połączeniu sił, a efekt ten utrzymał się przez cały okres badania, czyli 18 miesięcy. Szacuje się, że ceny dla średnich i dużych używców będą wyższe o ponad 20%, niż gdyby nie doszło do fuzji.

W 2014 roku urząd sprzeciwił się przejęciu 800 mln euro, tłumacząc, że osłabi to konkurencję na rynku irlandzkim, ponieważ liczba głównych operatorów komórkowych spadłaby z czterech do trzech. Jednak europejskie organy ds. konkurencji zezwoliły na ofertę przejęcia, po tym jak „Three” obiecał, że zaoferuje dwie nowe „wirtualne” licencje na korzystnych warunkach dla nowych uczestników. Zagwarantował również Meteorowi (obecnie jest to sieć Eir) ciągły dostęp do niektórych jego sieci.

Jeden z dwóch wirtualnych operatorów, iD Mobile już opuścił rynek, a Virgin Mobile zdobył tylko 0,9% udziałów w sektorze mobilnym.

Badanie Europejskiego Urzędu ds. Telekomunikacji, dotyczyło konsekwencji cenowych fuzji i przejęć w kilku krajach europejskich - Irlandii, Niemczech i Austrii. Analiza obejmowała trzy różne typy użytkowników mobilnych w oparciu o korzystanie z połączeń telefonicznych, SMS-ów lub transferu danych w kraju. W tych państwach badanie wykazało, że koncentracje doprowadziły do wzrostu cen w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Rzeczniczka firmy Three Ireland odrzuciła wnioski płynące z tej analizy, twierdząc, że wyniki raportu są uproszczone i wysoce ograniczone. Badanie dotyczyło tylko okresu 18 miesięcy po pierwszym kwartale 2014 roku. Wtedy firma dokonała tylko jednej zmiany w cenie planu, która nie miała wpływu na 99% klientów. Od czasu fuzji z O2, „Trójka” zainwestowała blisko pół miliarda euro w modernizację i aktualizację sieci. Inwestycja ta nie byłaby możliwa, gdyby przejęcie nie zostało zatwierdzone. Koncentracja spowodowała zmianę dysfunkcyjnego czteroosobowego rynku, w funkcjonalny, bardzo konkurencyjny sektor dla trzech graczy.