Menu
logo irlandia.ie

Wzrost stawki godzinowej za pracę w Irlandii

Share

Grupa Living Wage Technical Group (LWTG) ustaliła, że stawka godzinowa zostanie podniesiona o 20 centów, z €11.70 do €11.90. Pozwoli to uzyskać pracownikowi dodatkowe €400 w ciągu roku.

euro 1166051 1280

Stawka została zwiększona z powodu kosztów mieszkaniowych i podwyżek czynszów. Gdyby cena mieszkań nie wzrosła tak bardzo, to płaca godzinowa nie zostałaby podniesiona, ze względu na to, że żywność, odzież, ubezpieczenie zdrowotne oraz koszty transportu spadły w 2018 roku.

Zmiana stawki zależy od wahań kosztów utrzymania i opodatkowania.

Dr Micheal Collins z Instytutu Polityki Publicznej na University College Dublin stwierdził, że międzynarodowe dowody pokazują jak zmiana płacy ma wpływ na pracowników, ale również na ludzi ich zatrudniających. Tym pierwszym wyższe dochody pomagają w stabilizacji, natomiast pracodawcom pomaga to w zatrzymaniu swoich podwładnych oraz redukcji kosztów względem obrotów.