Menu
logo irlandia.ie

261 milionów euro rocznie za inwazyjne gatunki roślin i zwierząt

Share

wiewiorka-szara
Zakaz hodowli i handlu gatunkami inwazyjnymi został utworzony w 2011 roku, jednakże do tej pory nie został wprowadzony. Koszt jaki ponosi Irlandia (ponad 161 milionów rocznie) i Irlandia Północna za brak jego wprowadzenia, według wstępnych szacunków ekonomicznych, to 261 milionów euro każdego roku.

Gatunki inwazyjne rozprzestrzeniają się w szybkim tempie i stanowią zagrożenie dla danego ekosystemu zabierając tereny dla rozwoju innych roślin lub zwierząt, a nawet powodując wyginięcie rdzennych gatunków. Od XVII wieku gatunki inwazyjne spowodowały 40% wymarcia zwierząt.

Rozprzestrzenianie się w faunie i florze tych gatunków wpływa negatywnie na rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo i turystykę w Irlandii.

Najbardziej niepożądane gatunki to m.in.: rak sygnałowy z Ameryki Północnej, sandacz, szczur śniady, wiewiórka szara, gunera olbrzymia czy różanecznik.

Przyczyną rozprzestrzeniania się tych gatunków są w większości przypadków ludzkie działania. Ich przykładem jest uwalnianie określonych gatunków ryb dla wędkarzy, to również zwierzęta, które uciekły z gospodarstw czy ogrodów, a także przypadkowo transportowane gatunki z towarami nabytymi za granicą. Wzrost handlu i transportu na świecie powoduje wzrost przemieszczania się gatunków inwazyjnych.

Niemniej jednak większość gatunków pochodzących z innych krajów nie jest zagrożeniem, a część ważnych gospodarczo gatunków nie jest swoistymi dla danego terytorium.

Invasive Species Ireland, organizacja zajmująca się gatunkami inwazyjnymi w Irlandii, stworzyła Kodeks Dobrej Praktyki (The Codes of Good Practice - CoPs), aby zachować bioróżnorodność gatunków autochtonicznych i móc wprowadzać gatunki obce bez szkód dla innych roślin i zwierząt.

Minister Sztuki, Kultury i Języka irlandzkiego (Gaeltacht) Jimmy Deenihan nie wprowadził jeszcze w życie przepisu zakazującego handlu najbardziej szkodliwymi gatunkami roślin i zwierząt.

Jak pokreślił Andrew Jackson głównym problemem jest sprzedaż przez sklepy i szkółki ogrodnicze gatunków inwazyjnych.

Ustawa ma zacząć obowiązywać w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Planuje się również konsultacje z handlowcami ogrodnictwa, zwierząt domowych oraz gatunków akwariowych.


Więcej informacji na temat inwazyjnych gatunków i działań z nimi związanych:
http://invasivespeciesireland.com/