Menu
logo irlandia.ie

Cięcia €3.8 mld w nowym Budżecie 2012 w Irlandii

Share
Zaostrzone środki budżetowe bo wzrost będzie wolniejszy niż zakładano. Rząd irlandzki proponuje korektę budżetu o €3.8 mld.

budget
Dokument, który został opublikowany w dniu dzisiejszym określa również poziom dostosowań wymaganych w ciągu najbliższych czterech budżetów, w tym szeroki poziom podwyżek podatków i cięć wydatków niezbędnych do osiągnięcia tych celów.

Planowana korekta dla Budżetu 2012 to około €200 mln, więcej niż myślano wcześniej w tym roku a to z kolei przez wolniejszy wzrost niż oczekiwano.
Rząd oświadczył, że niezbędne są poważniejsze zmiany aby obniżyć w następnym roku deficyt budżetowy do poziomu 8.6% PKB, jak uzgodniono z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

€1.6 mld korekty pochodzić będzie z podwyżek podatków, w tym 1 mld już z nowych przepisów podatkowych, a cięcia wydatków będą stanowić €2.2 mld. W cięciach tych znajduje się dalsza redukcja wydatków kapitałowych w wysokości €750 mln.

Szczegóły dotyczące wydatków bieżących i kapitałowych będą ogłoszone w najbliższych tygodniach, a szczegóły dotyczące zmian podatkowych ogłoszone zostaną w dniu budżetowym 6 grudnia 2012.

Dokument zaznacza również, iż rząd nie planuje znaczących zmian w podatku dochodowym, bo jak uważa podatki od zatrudnienia powinny być utrzymane na najniższym poziomie.

Program rządowy zakłada utrzymanie bieżących stawek podatku dochodowego, poziomów podatkowych oraz kredytów podatkowych.

Dokument stwierdza, że rząd planuje zmiany w podatku VAT, akcyzie i podatku od emisji dwutlenku węgla - "carbon tax".

Minister Finansów Michael Noonan powiedział na konferencji prasowej, że w związku z umową z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym rząd zobowiązany jest do podwyższania podatku VAT lecz nie wyżej niż 23%, do podwyższania podatku od nieruchomości - "property tax" i podatku od emisji dwutelnku węgla - "carbon tax". Minister powiedział również, że jest przekonany, że nie będzie potrzeby podwyższania podatku dochodowego w najbliższych latach.

€12.4 mld korekty podatków planowane jest na najbliższe 4 lata.

Tegoroczne zmiany są częścią planów korekty €12.4 mld budżetów przez najbliższe cztery lata aby zmniejszyć irlandzki deficyt o 3%, zgodnie z założeniami programu Unii Europejskiej i Międzynarodowego Fundusz Walutowego.

Plan czteroletni zakłada cięcia wydatków budżetowych o €7.75 mld i €4.65 mld pochodzących ze zmian podatkowych.

Dokument mówi, iż rząd postara się wprowadzić zmiany w taki sposób, aby nie utrudnić odbudowy gospodarczej.

Głównym powodem zwiększenia korekty tej wysokości w tym roku jest według rządu spadek wzrostu gospodarczego w ostatnich kilku miesiącach u głównych partnerów handlowych  Irlandii.
Zmusza to też rząd do zrewidowania swoich szacunków wzrostu gospodarczego w następnym roku z 2.5% do 1.6%.
To z kolei wpływa na oszacowanie ilości pieniędzy pochodzących z poboru podatku jaka może zostać pozyskana z rozwijającej się gospodarki, a także na ilość pieniędzy jaka musi zostać wydana na opiekę społeczną (social welfare).

Rząd również obniżył swoje założenie wzrostu gospodarczego Irlandii dla następnych trzech lat z 3% do 2.8%. W najbliższym roku według założeń rządu gospodarka irlandzka wzrośnie o 1%.

Dokument zaznacza również, że materią szczególnych obaw rządu jest wpływ wolniejszego rozwoju gospodarki na rynek pracy.
Zakłada, że zatrudnienie w Irlandii wzrośnie tylko o 65,000 do końca 2015 roku, powodując zaledwie lekkie obniżenie poziomu bezrobocia do 11.6%.

Rząd poinformował, że w grudniowym budżecie opublikuje dalsze szczegóły zmian podatkowych i cięć wydatków planowane na lata 2012-2015 dodając, że będzie chciał pomóc odbudować pewność wśród przedsiębiorstw i konsumentów poprzez klarowność w swoich przyszłych planach.

Dokument ostrzega też, że pobór podatków w tym roku może być niższy o €450 mln niż planowano, głównie w obszarze podatku VAT. Mówi również, że strata irlandzkiej gospodarki (recesja) jest oczekiwana na poziomie 10.3% PKB czyli niższym od zakładanego 10.6%.

Dokument mówi także, że 14% podatku pobranego w tym roku pójdzie na spłatę odsetek od długu narodowego, wysokość ta zwiększy się do 20% w nadchodzących latach. Zakłada również, że stosunek długu Irlandii do PKB wyniesie w najbliższym roku 105.5%, osiągając szczyt 118.3% w 2013.

Grupa IBEC skrytykowała plany dotyczące VATu i wydatków kapitałowych.
Pozostałe regulacje uważa, że są stosowne. Podkreśliła, że zbytnią uwagę przykłada się do wzrostu podatków co w przyszłości może wpłynąć na zahamowanie wzrostu gospodarczego.

Dyrektor generalny IBEC Danny McCoy powiedział, że rząd powinien zrobić znacznie więcej ograniczając swoje wydatki, raczej niż polegając na zwiększaniu podatków, aby sprostać założonym celom.

Federacja Przemysłu Budowlanego skrytykowała plan cięć wydatków kapitałowych €750 mln w 2012 roku. Dyrektor generalny Tom Parlor powiedział, że chce aby rząd określi, które z projektów zakładanych będą finansowane w nowym budżecie.

Grupa biznesowa Chambers Ireland powiedziała, że martwi się wzrostem podatku VAT i jego wpływem na zadowolenie konsumentów.

Niezależny think-tank TASC również skrytykował plan podwyżki VATu, sugerując, że uderzy to w gospodarstwa domowe o najniższym poziomie dochodów.
Dyrektor TASC Nat O'Connor również skrytykował decyzję cięcia €750 mln wydatkow kapitałowych w 2012 roku , dodając, że wydatki kapitałowe są niezbędne w tworzeniu miejsc pracy.