Menu
logo irlandia.ie

Obniżka stawki minimalnej w Irlandii w lutym

Share

Od dawna zapowiadana obniżka stawki godzinowej o €1 do wysokości €7.65 wchodzi w życie w Irlandii od 1. lutego 2011.

pay-cuts

Batt O’Keeffe, Minister for Enterprise, podpisując odpowiednie zarządzenie powiedział, że pomoże to poprawić konkurencyjność, a nowa stawka i tak pozostanie na najwyższym poziomie minimalnych stawek ustalonych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Nowa, niższa stawka jest o około 12% wyższa od odpowiedniej minimalnej stawki godzinowej w Wielkiej Brytanii.

Pan O’Keeffe powiedział, że „koszty pracy przedstawiają stosunkowo wysoką proporcję całkowitych kosztów ponoszonych przez lokalnie działające branże. Są one znaczącym czynnikiem kosztowym dla lokalnych usług i jednocześnie uderzają w naszą możliwość sprzedaży zagranicę. Są kluczowym faktorem decyzyjnym w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych.” Dodał również: „nasze badania ekonomiczne mówią nam, że obniżka płacy minimalnej utnie koszt prowadzenia działalności i wesprze kreowanie miejsc pracy w okresie średnioterminowym.

Dane liczbowe CSO – Central Statistics Office - Centralnego Biura Statystycznego pokazują, że około 47,000 pracowników lub 3.1% zatrudnionych posiadają dochody na poziomie lub poniżej stawki €8.65 dla dorosłych doświadczonych pracowników.

„Strategicznie ważne jest uzyskanie właściwej równowagi pomiędzy minimalną płacą, prawem pracy, stawkami zasiłków społecznych, podatkami i aktywizacją rynku pracy, aby uniknąć zniechęcenia powrotów do pracy” – powiedział pan O’Keeffe.

Obecna sytuacja w Irlandii powoduje, że wiele tysięcy osób, które utraciły zatrudnienie po roku 2007 pozostaje na utrzymaniu państwa. Polacy, którzy przebywają minimum dwa lata w Irlandii, płacą podatki i uzyskają status „habitual residency”, mają pełne prawa do stałej pomocy społecznej. Dla wielu jest ona demotywująca jeśli chodzi o powrót do pracy. Do tej pory wysokość zasiłków w Irlandii była porównywalna do płacy minimalnej. Od 1. stycznia 2011, kiedy w życie wszedł nowy budżet stawki zasiłków zostały minimalnie obniżone w celu stopniowego zachęcania bezrobotnych do podejmowania pracy.