Menu
logo irlandia.ie

Wynik poboru podatku za rok 2010 w Irlandii

Share

W Irlandii podano wynik poboru podatku w listopadzie – najważniejszym dla rządu miesiącu w roku.

financial

Revenue – irlandzki urząd skarbowy – pobrało w listopadzie 29.5 mld euro za 11 miesięcy roku podatkowego 2010. Stanowi to więcej o 1.6% niż zakładał plan. Olbrzymi przychód z tytułu podatku płaconego przez firmy (spółki z o.o.) - Corparate Tax w kwocie 589 mln euro został przyćmiony przez niższy o 356 mln euro niż zakładano przychód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – Income Tax.

Michael Noonan, Fine Gael, powiedział, że liczby przedstawione eksponują „głęboki podział” mający miejsce w irlandzkim społeczeństwie.

Firmy międzynarodowe, holdingi, duże i średnie firmy (głównie sp. z o.o.), korzystające z niskiej stawki podatku dochodowego od firm w Irlandii: 12.5 % udowodniły, że znajdują się w epoce odrodzenia i rozkwitu ciesząc się świetną kondycją finansową. Z drugiej strony wysoka liczba irlandzkich rodzin „osiadła na mieliźnie”

Stały spadek Income Tax – podatku dochodowego m.in. odzwierciedla sytuację rynku zatrudnienia w Irlandii.

Spadek wpływu do Revenue z tytułu Income Tax zmniejszył się z roku na rok o 4.1% według Joan Burton, Labour Party. Tendencja ta wskazuje, że jakiekolwiek obecne założenia budżetowe mogą nie sprostać wymogom spłaty długu wynegocjowanym przez obecny rząd z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.