Menu
logo irlandia.ie

Coraz mniej ludzi skarży się na banki

Share

Bank zdjecie

W 2014 roku nastąpił duży spadek skarg na banki i usługi finansowe. Ludzie są tylko nie do końca zadowoleni z kwestii hipotecznych i to właśnie do tego działu wpływa najwięcej zażaleń.

 Spadek składania zażaleń w tym roku uzyskał imponujący spadek, z 42 procent do 27 procent w 2014 roku.

Rzecznik usług finansowych opublikowała coroczny przegląd, który wyraźnie pokazuje, że w 2014 roku wpłynęło 4477 skarg, z czego 3166 zostało zamkniętych w drodze formalnego postępowania wyjaśniającego. Kolejnych 928 zażaleń zostało zakończonych z pomocą Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z opublikowanego raportu jasno wynika, że:

- Reklamacje spadły we wszystkich kategoriach, ale największy spadek odnotowano w dziale inwestycyjnym, który w 2013 roku przyjął 770 skarg, a w 2014 tylko 271.

- Skargi w sprawie ubezpieczeń spadły o 49 procent.

- Kwestie hipoteczne nadal mają najwyższy wskaźnik otrzymanych skarg.

Komentując statystyki z 2014 roku rzecznik Bill Prasifka powiedział, że jego biuro jest zadowolone z wyników i mają istotne dowody na to, że zmiany wprowadzone w 2013 roku miały istotny wpływ na sposób rozpatrywania skarg.

Więcej reklamacji jest rozpatrywanych na wcześniejszym etapie i daje to bardzo pozytywne rezultaty dla klientów” powiedział Prasifka. „Jednak niektóre kwestie, takie jak skargi na dział kredytów hipotecznych pozostaje problem, na który dalej trzeba szukać rozwiązania”.

 Prasifka wyraźnie zaznaczył, że spodziewa się, że dostawcy zrobią wszystko aby pomóc rozwiązać problem w dziale kredytów hipotecznych sprawnie i rzetelnie.