Menu
logo irlandia.ie

Supermarkety marnują żywność na ogromną skalę

Share

supermarket

Obsesja na punkcie doskonałej żywności, jaką przejawia zdecydowana większość dużych sieci supermarketów, jest motorem napędowym ogromnego marnotrawstwa produktów żywnościowych. W ostatnim raporcie ONZ na temat produkcji i konsumpcji zaznaczono, że gdyby cała obecnie wyrzucana żywność była przekazywana najuboższym częściom świata, problem głodowania zostałby skutecznie zminimalizowany, a nawet zażegnany.

Jak się okazuje, niemal każdego roku, prawie 1,3 miliarda ton żywności zostaje wyrzucone, tym samym utrzymując bardzo wysoki poziom globalnego marnotrawstwa produktów żywieniowych. „Liczba ta przekracza nawet realne zapotrzebowanie na żywność wszystkich obszarów głodujących na świecie” – oświadczył dział ONZ, zajmujący się sprawami wyżywienia i rolnictwa (FAO).

Problem marnotrawstwa żywności łączy się z innym, równie poważnym zjawiskiem – podwyższonego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Energia zużywana do produkcji żywności, która w ostatecznym rozrachunku zostaje wyrzucona, jest trzecim, najwyższym w swoim stopniu powodem powstawania i gromadzenia się gazów cieplarnianych na świecie.

Na ostatnim spotkaniu ONZ, dotyczącym przemysłu i rynku żywieniowego, zgromadzeni eksperci zaznaczyli, że aby skutecznie zwalczyć omawiany problem, należy wprowadzić kluczowe zmiany w sposób sprzedaży oraz podejścia do wszystkich dostępnych produktów.

W wielu zachodnich supermarketach, jedynie w sekcjach z żywnością organiczną można znaleźć niedoskonałe wizualnie warzywa i owoce (krzywe, z siniakami, niesymetryczne). W pozostałych działach, w większości przypadków, kładziony jest nacisk na wspomnianą wcześniej perfekcję. „Niestety wśród współczesnych hipermarketów, podejście, w którym na wstępnie odrzuca się wszelkie produkty z powierzchniowymi niedoskonałościami kosmetycznymi jest codziennością. To prowadzi do ogromnych problemów globalnych, o których zapominamy” – powiedziała Sarah Oppenheimer, z brytyjskiej filii firmy Feedback Global. „Innym równie popularnym zabiegiem jest udoskonalanie natury. Mam na myśli, przykładowo, przycinanie końcówek zielonej fasolki, tak aby idealnie mieściła się w zgrabnych paczkach i pojemnikach. Jaki jest tego efekt? Utrata około 20% warzyw!” – dodaje.

W maju ubiegłego roku, parlament Francji jednogłośnie uznał, że wprowadzić należy bezwzględny zakaz marnotrawstwa żywności w dużych supermarketach. Zgodnie z nowym prawem, duże sklepu będą zmuszone do oddawania niesprzedanych produktów żywnościowych na cele charytatywne lub wysłania ich do placówek hodowlanych i rolniczych, w których produkty te zostaną przerobione na paszę dla zwierząt lub kompost.

Na terenie Irlandii, każdego roku marnuje się około milion ton żywności. Problem jest częściowo rozwiązywany przez organizację non-profit Foodcloud, która przeznacza odrzucone produkty na cele charytatywne.

Według danych jednostki statystycznej Safefood, przeciętnie jedno europejskie gospodarstwo przeznacza rocznie 700 Euro na jedzenie, które zostanie niespożyte.