Menu
logo irlandia.ie

Badania przestępczości pokazują, że oszuści skupiają się na małych firmach

Share

oszustwa gospodarcze

Nowe badania sugerują, że niemal jedna czwarta małych przedsiębiorstw została dotknięta problemem nadużyć kart kredytowych. Zauważalne jest rosnące zaniepokojenie firm w związku z wynikami raportów dotyczących oszustw gospodarczych dokonanych w ostatnim czasie.

Szef ISME, Mark Fielding, podkreśla, że poziom oszustw oraz próby ich przeprowadzenia na małych i średnich przedsiębiorstwach ciągle wzrasta, co zobowiązuje zarządców oraz właścicieli firm do bieżącego zapoznawania się z informacjami na ich temat.

„Dotarła do nas informacja, że liczba przedsiębiorstw, które padły ofiarą oszustw gospodarczych i społecznych w ostatnich miesiącach wzrasta” – mówi pan Fielding. „ Są to oszustwa dotyczące uzyskiwania informacji przez poszczególnych ludzi, nie zaś za pośrednictwem komputerów i złośliwego oprogramowania. Wyszukane kłamstwa lub personifikacje są nadużywane w celu uwiarygodnienia tożsamości waz z przykrywkami pochodzenia bankowego lub dochodowego. Sprawcy uzyskują dzięki temu wystarczające informacje, w tym hasła bankowe, prowadzące do łatwego dostępu do kont bankowych ofiar, który z kolei prowadzi do oszustw i nielegalnych wypłat pieniędzy.”

Kluczowe wnioski z badania są następujące:

- Około 68% firm zostało obranych za cel oszustw w ubiegłym roku;

- Najwyższy procent włamań zostaje dokonany za pośrednictwem spamu (86%);

- Trzy czwarte z oszustw jest zidentyfikowanych jako zagraniczne oferty;

- 61% z nich to tak zwany „pishing”;

- 58% to zainfekowanie wirusem komputerowym;

- 48% to wina wątpliwego zarządzania katalogami i informacjami firmowymi;

- 82% z firm stało się celem prób oszustw i włamań komputerowych;

- 23% jest spowodowane nadużyciami kart kredytowych;

Pan Fielding mocno podkreślił, że przedsiębiorstwa muszą zrobić wszystko, aby zminimalizować ryzyko padnięcia ofiarą tego typu oszustw. „Czujność, szkolenia oraz ogólne podnoszenie świadomości są niezbędne. Rezultaty oszustw mogą być bardzo poważne. Nie chodzi tylko o straty finansowe, ale także niefinansowe. Mogą one doprowadzić do powstania atmosfery nieufności w firmie, podejrzliwości i napięcia. Takie rezultaty mają poważny wpływ na zarządzanie personelem oraz jego współpracę. Co więcej, mogą odbijać się także na kontaktach z klientem.”

ISME wzywa przedsiębiorców do przeprowadzenia pełnego przeglądu wszystkich procedur kontroli wewnętrznej, sprawdzenia faktur oraz poinformowania wszystkich pracowników o zaistniałej sytuacji. Dodatkowo należy upewnić się, że przedsiębiorstwo posiada odpowiedną politykę usługi e-mail oraz Interetu, a także odpowiednie zasady porozumiewania się z bankiem i innymi instytucjami.

Globalny raport z badań dotyczących dokonanych oszustw, ankietujący konsumentów z ponad 20 krajów, wykazał, że jeden na czterech z nich był ofiarą oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają najwyższy wskaźnik ogólnej liczby nadużyć z tego tytułu (44%), zaraz za nimi znajdują się Chiny, Indie i USA. Irlandia nie jest na wspomnianej liście.