Menu
logo irlandia.ie

Opinie o wprowadzeniu euro

Share
euromoneyW Polsce ubywa  euro-entuzjastów. Za wprowadzeniem waluty opowiada się już tylko  co trzeci Polak (32%, o 9 punktów mniej niż w kwietniu 2010 roku i o 21 punktów mniej niż w marcu 2009 roku). Przeciw temu posunięciu jest obecnie 60% badanych (o 11 punktów więcej niż rok temu i o 22 punkty więcej niż przed dwoma laty).
Koalicja rządząca wraz  premierem Donaldem Tuskiem na czele zapewniała ,że wspólna waluta eurolandu zastąpi naszą złotówkę a miało się to stać już w 2012r. Według przedstawicieli resortu finansów najwcześniejszą realną datą wstąpienia Polski do eurolandu jest rok 2015r jednak aby to się stało niezbędna jest zmiana konstytucji a i tu napotykamy problemy w związku z tym ,iż do zmiany konstytucji wymagana jest liczba 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz z jego partią są sceptyczni w przyjęciu euro przez nasz kraj i nie wątpliwie będzie to okazja do storpedowania kolejnego projektu koalicji a co za tym idzie opóźnienia wejścia do strefy euro i przedłużenia panowania "złotówki" jako głównego środka płatniczego w naszym kraju.

Prezentowane dane pochodzą z badań CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2002 – 2011.