Menu
logo irlandia.ie

Radioaktywny pył z Japonii nad Polską.

Share
radioaktywneInstytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie potwierdza wykrycie skażenia radioaktywnego w powietrzu nad naszym krajem. Są to jednak śladowe ilości radioaktywnego jodu. W tak małym stężeniu nie jest on groźny dla ludzi. Jak informują specjaliści, jod pochodzi najprawdopodobniej z Japonii, gdzie awarii uległa elektrownia jądrowa  Fukushima.
Z powodu wycieku silnie radioaktywnej wody , władze elektrowni postanowiły wstrzymać tymczasowo prace w reaktorach 1 i 2. Osoby pracujące w tych reaktorach wystawione były na promieniowanie wielokrotnie przekraczające normę. Istnieje tez prawdopodobieństwo, że uszkodzeniu mogły ulec pojemniki z paliwem atomowym. Jednak jak podają władze Japonii, w obecnej chwili nie jest to jeszcze pewne. W pobliżu elektrowni dobowa dawka promieniowania znacznie przekracza roczny dopuszczalny limit.
Unia Europejska podjęła decyzję o wzmocnieniu kontroli żywności importowanej z określonych regionów Japonii. Istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre produkty żywnościowe mogą być narażone na promieniowanie. Nowe wymogi dotyczące żywności mają obowiązywać od niedzieli w 27 krajach. Japonia sama dba o testowanie żywności, jednak Unia Europejska dla pewności postanowiła zwiększyć kontrolę. Produkty z wyznaczonych regionów Japonii będą badane przed załadunkiem, oraz dodatkowo poddawane testom już po przetransportowaniu.