Menu
logo irlandia.ie

Imigranci z Irlandii przesyłają 795 mln Euro rocznie do swoich krajów

Share

Kwota pieniędzy wysyłanych z Irlandii przez emigrantów spada od 2009 roku, jednak nadal pozostaje stosunkowo wysoka. Przez ostatnie osiem lat emigranci przesyłali do krajów swojego pochodzenia średnio 795 mln Euro rocznie.

euro nominaly 50

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (CSO) pokazują, że kwota przekazów pieniężnych była najwyższa w 2009 roku, kiedy to osiągnęła 1 04 mld Euro. Od tamtego czasu, do 2013 roku, liczba ta zmniejszyła się do 776 mln Euro.

Główny Urząd Statystyczny zbiera dane wykorzystując dostępne mu metody i środki. Dzięki nim uzyskano następujące dane:

Rok

Suma przesłanych pieniędzy (mln)

2013

776

2012

820

2011

893

2010

973

2009

1040

2008

745

2007

656

2006

457

Łączna suma wydanych PPSN (Personal Public Service Number) umożliwiających legalną pracę w Irlandii obywatelom innych państw, jest połączona z informacją dotyczącą sektorów, w których imigranci pracują. Średnie zarobki dla danego sektora są przeliczane, aby ustalić jak duża kwota może być odesłana do kraju pochodzenia po zapłaceniu za mieszkanie, jedzenie i podatki. Następnie Główny Urząd Statystyczny sprawdza dane z podobnych sobie organizacji w krajach, do których pieniądze są przesyłane i porównuje oraz szacuje jak duża kwota opuściła Irlandię.

Większość wpływów uzyskanych przez imigrantów w Irlandii jest przesyłane do państw UE, które przystąpiły do Unii w piątym i siódmym rozszerzeniu bloku w 2004 i 2007 roku.