Menu
logo irlandia.ie

Irlandczycy pracują dłużej, ale zarabiają mniej w porównaniu z rokiem 2012

Share

Na koniec ubiegłego roku średnia tygodniowa płaca w Irlandii wynosiła nieco ponad 685 euro, co w porównaniu z rokiem 2012 oznacza spadek o cztery euro.

Euros

Z najnowszych danych Central Statistics Offices (Głównego Urzędu Statystycznego) wynika, że Irlandczycy muszą pracować dłużej na swoje wynagrodzenie. Średni tygodniowy czas pracy w Irlandii w 2012 roku wynosił 31,6 godziny, podczas gdy teraz wynosi 31,7 godziny.

Ponadto odnotowano także spadek kosztów pracy o 0,5%.

Największy spadek procentowy odnośnie tygodniowych zarobków odnotowano w sektorze zajmującym się działalnością administracyjną.

W ciągu ostatnich czterech lat płace w większości branż były bez zmian. Wyjątkiem były sektory zdrowia, budownictwa i usług publicznych, gdzie drastycznie one spadły.

W przypadku branż informacyjnych i komunikacyjnych nastąpił wzrost średniej płacy o 23,4%.

Dobrą informacją jest także to, że na koniec roku 2013 było o 1,4% mniej bezrobotnych w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Statystyki prowadzono w 13 regionach gospodarczych.

 
businessetc.thejournal.ie