Menu
logo irlandia.ie

Bezrobocie na najniższym poziomie od 4 lat

Share

Stopa bezrobocia w Irlandii spadła do poziomu 12,8%. Jest to najniższy odsetek osób bezrobotnych od 2009 roku.

Według analiz CSO do końca września tego roku ilość bezrobotnych spadła o 41,700 osób.

jobs-500

Rząd uważa ten spadek jako dowód wzmocnienia się irlandzkiej gospodarki. Premier Enda Kenny powiedział, że każdego tygodnia powstaje tysiąc i więcej miejsc pracy w gospodarce. To kolejny znak dla rozwoju i wzrostu zaufania do biznesu w Irlandii. Te dane są dobrym wynikiem dla realizacji planu działania na rzecz zatrudnienia w 2013 roku (the Action Plan for Jobs 2013) realizowanego przez Rząd. Zrealizował on 84% ze swoich założonych celów na 3 kwartały tego roku, który to wynik uważa za zachęcający do dalszych działań.

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny Irlandii (CSO) szacują, że obecnie bez pracy jest 282,900 ludzi. Spadek spowodował, że porównanie kwartału lipiec – wrzesień roku obecnego do poprzedniego pokazuje spadek bezrobocia z 13,6% do 12,8% i zmniejszenie się ilości osób bezrobotnych o 18 tysięcy w tych okresach.

To piąty kwartał z rzędu, w którym stopa bezrobocia spadła w skali roku. Doprowadziło to do najniższego obecnie od 2009 roku odsetku osób pozostających bez pracy.

Wzrost zatrudnienia był na poziomie 3,2% do końca września tego roku. Wzrost zatrudnionych nastąpił o 58 tysięcy, dając całkowitą ilość zatrudnienia w ilości 1,899,300.

Sezonowe prace w okresie lipiec-wrzesień przyniosły 22,500 nowych miejsc pracy, co zmniejszyło bezrobocie krótkoterminowe. Również to długoterminowe uległo zmniejszeniu, spadek nastąpił z 8,9% do 7,6% w ciągu roku.