Menu
logo irlandia.ie

Coraz więcej podatków w Irlandii?

Spis treści

Share

W najbliższym czasie podatek Household Charge w kwocie €100 rocznie ma być zastąpiony kompleksowym podatkiem od nieruchomości.

 

Podatek od nieruchomości będzie obliczany na podstawie wielkości lub wartości domu.

Szczegóły mają zostać wypracowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy.


Zgodnie z warunkami umowy z UE-MFW [Unia Europejska - Międzynarodowy Fundusz Walutowy - dop. redakcja], system podatku od nieruchomości nie miał zostać wprowadzony przed 2014 r., ale irlandzcy ministrowie podjęli decyzję, aby przyspieszyć ten proces.

 

ireland-an-isle

 

 

 

Brak podatku od nieruchomości jest powszechnie uznawany przez ekonomistów i polityków jako jedną ze słabych stron z irlandzkiego systemu podatkowego.

 

Jednym z głównych założeń programu UE-MFW jest poszerzenie bazy podatkowej.