Menu
logo irlandia.ie

Bezrobocie w Irlandii i na świecie

Share
Jak przedstwia się bezrobocie w Irlandii na tle Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii?

unemployment-340

Średni poziom bezrobocia w Irlandii wyniósł w październiku 14.4%, zwiększając się o 0.1% od września.
Według irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) po uwzględnieniu sezonowych wahań liczba bezrobotnych w tzw. Live Register pozostaje na poziomie 441,300 - 448,700.

Jak wygląda poziom bezrobocia na świecie?

W Wielkiej Brytanii bezrobocie jest obecnie najwyższe od 17 lat. Według The Financial Times w ostatnim kwartale przybyło 114,000 bezrobotnych a ich liczba obecnie wynosi 2,57 mln. Wskaźnik bezrobocia wyniósł aż 8.1% i jest najwyższy od 15 lat. Wzrósł w kwartale sierpień - październik o 0.4%.

W Niemczech w październiku po raz pierwszy od dwóch lat bezrobocie wzrosło i spadła produkcja przy rosnącym pesymizmie biznesów w największej EUropejskiej ekonomii.
Federalna Agencja Zatrudnienia z siedzibą w Norymberdze poinformowała, że sezonowo w ostatnim czasie przybyło 10,000 bezrobotnych powiększając ich liczbę do 2.94 mln. Tym samy wskaźnik bezrobocia zwiększył się do 7% z 6.9%. Osobny raport wykazał, że spadła produkcja, a prognozy wzrostu dla Niemiec słabną. Według banku HSBC dynamika zmian ekonomicznych pogarsza się szybciej niż myślano. Niemiecki firmy zwalniają tempo zatrudnienia w obliczu z powodu zwiększających się perspektyw pogorszenia się kryzysu fiskalnego w Europie.

W USA według Biura Statystyki Pracy bezrobocie w ostatnim kwartale utrzymuje się na poziomie 9.1%. Natomiast produktywność pracy wzrosła o 3.1% a koszty pracy spadły o 2.4%. W przemyśle wytwórczym produktywność w ostatnim kwartale wzrosła o 5.4% a koszty pracy spadły o 4.6%. Średnia płaca w trzecim kwartale w USA wynosiła $753/tygodniowo.

W Kanadzie po ponad dwuletnim znaczącym wzroście gospodarczym ekonomia zbliża się do poziomu neutralnego. Wzrost płac zwolnił w ostatnim roku jak również tempo wzrostu zatrudnienia. Atmosfera dla poszukujących pracy może nie być tak zadowalająca jak w ostatnim roku, kiedy w Kanadzie tworzono dwa nowe miejsca pracy dla jednej osoby szukającej pracy. Bezrobocie w Kanadzie we wrześniu 2011 wyniosło 7.1% malejąc z 8% rok wcześniej.
Kończy się rządowa stymulacja rynku pracy więc zaczyna powoli maleć zatrudnienie w takich sektorach jak wysyko płatne pozycje pracy w rządzie, ciężkim budownictwie, telekomunikacji i produkcji sprzętu komputerowego. Pracodawcy wciąż zatrudniają lecz w mniej płatnych sektorach: usługi żywnościowe, stacje benzynowe, hotele, handel detaliczny i obsługa i administracja w szpitalach.
Wyjątkiem od statystyk są dwie prowincje: Alberta i Quebec, gdzie wskaźniki wyraźnie pną się w górę.
Wyniki Kanady są znacząco mocne uwzględniając malejące poczucie pewności konsumentów i niekończące się serie fiskalnych problemów w USA i Europie.
Wielu ekonomistów uważa, że obecny poziom bezrobocia w Kandzie jest idealny dla ekonomii, w której nie trzeba się posuwać do zwiększania inflacji. Gdyby uwzględnić amerykańską technikę obliczania stopy bezrobocia w Kanadzie byłoby ono na poziomie 6.1%.
To aż 3% poniżej poziomu na jakim amerykański poziom bezrobocia utknął.

W Australii poziom bezrobocia w ostatnich miesiącach wzrósł do 5.3% ze względu na wzrost wartości dolara australijskiego, co przełożyło się na zmniejszenie atrakcyjności produkcji, zwłaszczas w przemyśle stalowym. Analitycy obawiają się, że pogłębiający się kryzys w Europie będzie mieć wpływ na dalszy wzrost bezrobocia w Autralii. Australia drastycznie obniżyła stawki oprocentowania do poziomu 3% podczas obecnego kryzysu finansowego.

W Nowej Zelandii poziom bezrobocia na koniec trzeciego kwartału 2011 wyniósł 6.6%. Od roku 1985 do roku 2010 średnia stopa bezrobocia wynosiła 6.25%. Rekord bezrobocia na poziomie 11.2% miał miejsce we wrześniu 1991 roku a najniżej spadło ono do 3.5% w grudniu 2007.
Liczba osób pozostających obecnie na bezrobociu w Nowej Zelandii wynosi 154,000. W okresie czerwiec 2010 - czerwiec 2011 zatrudnienie wzrosło o 43,000 nowe miejsca pracy czyli o 2%. W tym samym okresie liczba bezrobotnych zmalała o 6,000 czyli 3.7%.