Menu
logo irlandia.ie

Stabilizacja cen nieruchomości w Dublinie

Share

ceny domow

Jak na dzień dzisiejszy, wszystko idzie zgodnie z planem. Nowe analizy pokazują, że kwoty płacone za domy w całym kraju są plateau, zwłaszcza w Dublinie. Zasady udzielania kredytów przez Bank Centralny niedawno weszły w życie.

Dane z Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO), pokazują, że od listopada w całym kraju doszło do obniżki ogólnej ceny nieruchomości o 0,5%. W samym Dublinie natomiast o 1,3 %. Jest to całkowita nowść na rynku mieszkaniowym. Po raz pierwszy od lutego bieżącego roku doszło do spadku cen krajowych, w ujęciu miesięcznym.

Jeszcze nie można tego nazwać trendem, jednak w okresie trzech miesięcy nadal zauważalny jest przyrost cen sprzedaży o 2,5% od września do listopada. Ceny domów i mieszkań są średnio o 6,5% wyższe niż były w tym samym okresie, równy rok temu, jednak w dalszym ciągu są najniższymi spośród tych, jakie pojawiały się w miesiącach poprzednich.

Aby umieścić to wszystko w kontekście rzeczywistym, w styczniu tego roku, roczny wzrostu plasował się na poziomie 15,5%.

W Dublinie mamy spadek 1,3 procentowy w okresie między październikiem a listopadem. W ujęciu rocznym, ceny nieruchomości w stolicy są o 3,3% wyższe niż rok temu, jednak, podobnie jak w sytuacji ogólnokrajowej, obecny stan jest najniższy spośród poprzedzających go. Średnia wzrostu cen jest aktualnie najniższa od 30 miesięcy ( od maja 2013 roku). Analizy wskazują, że zmiany procentowe cen nieruchomości w Dublinie znacznie spowoliły swoje tempo i nie są tak drastyczne.

Poza Dublinem, ceny nieruchomości pozostają w dość stabilnym stanie. Pojawiają się niewielkie wzrosty o około 0,2%. W porównaniu ze styczniem 2007 roku, ceny domów są wciąż znacznie niższe (śroednio o 33,8%) niż te osiem lat temu.