Menu
logo irlandia.ie

Powszechny spis ludności – 70% populacji Irlandii stanowią obywatele innego pochodzenia niż irlandzkie.

Share

cso

Centralne Biuro Statystyczne (CSO) 18.09.18r opublikowało raport oparty na wynikach powszechnego spisu ludności z 2016 roku. Skupia się on na pierwszej dziesiątce nie- irlandzkich narodowości.

W kwietniu 2016 roku, w Irlandii mieszkało 535 475 obywateli innych krajów. Był to spadek o 1,6% w stosunku do spisu 2011 roku, gdzie liczba ta wynosiła 544 357 osób. 70% ogólnej liczby ludności stanowiły mniejszości narodowe. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele polscy (122 515 osób).

Statystyk, Cormac Halpin komentując raport powiedział: ,,Jedną z wielu zalet danych spisu jest informacja, którą przekazują nam poszczególne grupy tworzące irlandzką populację. Raport ten zawiera informację na temat dziesięciu najliczniejszych  narodowości zamieszkujących Irlandię i analizuje cechy, takie jak: miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie, umiejętności językowe, warunki mieszkaniowe, ogólny stan zdrowia, praca i zawód’’

Liczba obywateli Wielkiej Brytanii, Polski, Litwy i Łotwy spadła w latach 2011-2016. Największy wzrost odnotowano w społeczności hiszpańskiej, rumuńskiej i brazylijskiej. Liczba populacji hiszpańskiej zwiększyła się o 78%. Z 6 794 do 12 112 osób w latach 2011-2016. Liczba społeczności Rumuńskiej zwiększyła się o 69%, z 17,04 do 28,186 osób.

Największe skupienie Brazylijczyków (64%), Rumunów, Włochów (58%), i obywateli hiszpańskich (52%) zamieszkiwało przedmieścia Dublina. Obywatele Wielkiej Brytanii zamieszkiwali głownie regiony wiejskie Irlandii.

Najmłodszą część ludności stanowili Brazylijczycy, ze średnią wieku 29,9 lat. Obywatele Rumunii – 30,5. A Dwie starsze populacje w średnim wieku to obywatele Brytyjczycy( 46,7) i Niemcy (40,5).

Obywatele francuscy zdobywali najwyższą ilość  tytułów podyplomowych (2 854). Polacy stanowili największą liczbę osób z wyższym wykształceniem (8 736). Natomiast 70% Niemców bardzo sprawnie posługiwało się  językiem angielskim.

Najliczniejszy wskaźnik rozwodów i separacji dotyczył Łotyszów (15%), Litwinów (13%)i Brytyjczyków (11%). Wśród obywateli Wielkiej Brytanii około 41% znajdywało irlandzkich partnerów.

Najniższy wskaźnik aktywności zawodowej wykazywali Brytyjczycy (59,7%), w głównej merze spowodowane to było dość sporym odsetkiem ludzi w wieku emerytalnym (19%). Jedna czwarta pracowników sektora metalowego była Polakami, a 18% Hiszpanów i 20% Francuzów było zatrudnionych w branży informacyjno – komunikacyjnej.