Menu
logo irlandia.ie

Irlandia przestała inwestować w firmy produkujące paliwa kopalne

Share

infrastructure 2809770 640

Irlandia jest pierwszym krajem na świecie, który zobowiązał się nie inwestować już w przedsiębiorstwa produkujące paliwa kopalne.

Projekt ustawy o zbyciu paliw kopalnych został przyjęty przez rząd i do końca roku ma stać się prawem. Oznacza to, że irlandzki strategiczny fundusz inwestycyjny będzie musiał sprzedać tak szybko, jak to możliwe, około 300 milionów euro inwestycji w 150 przedsiębiorstwach, zajmujących się węglem, ropą, gazem i torfem. Posunięcie to zostało przyjęte z zadowoleniem przez działaczy zajmujących się zmianami klimatycznymi.

Uczestnicy kampanii na rzecz klimatu twierdzą, że gdyby wdrożono istniejące zasoby paliw kopalnych, spowodowałoby to katastrofalne zmiany klimatyczne, w których temperatura wzrośnie znacznie powyżej limitu 2ºC, narzuconego przez porozumienie paryskie. Na całym świecie prowadzi się rosnącą kampanię dezinwestycyjną, w której kościoły, władze lokalne, fundusze emerytalne i uniwersytety zobowiązują się do inwestowania w spółki paliw kopalnych.