Menu
logo irlandia.ie

Nie ma odwrotu w sprawie opłat za wodę

Share

water

Komisarz Kamenu Vella mówi, że Irlandia nie może się wycofać z podjętych w 2010 roku decyzji związanych z opłatami za wodę. Komisja Europejska podkreśla, że kraj nie może aktualnie znieść podatku bez naruszenia prawa europejskiego.

W pisemnej odpowiedzi europosła Mariana Harkina, Komisja mówi, że Irlandia dopuściła do wprowadzenia opłat za wodę w 2010 roku i nie może powrócić do stanu sprzed podjęcia owej decyzji. Plan gospodarowania wodami w dorzeczach przedłożonych przez Irlandię w lipcu 2010 roku, przewidywał zobowiązanie się do Ogólnej Dyrektywy Wodnej.

Postanowienia dotyczące opłat wodnych jasno mówią, że w momencie ich przyjęcia przez dany kraj, nie ma już odwrotu, a sama ustawa nie przewiduje sytuacji, w której państwo mogłoby od postanowienia odejść i wrócić do praktyk sprzed podpisania uchwały. Wszelkie zmiany dotyczące sprawy powinny być dokonywane w okresie panowania rządku, który ustawę podpisał. W początkowej fazie, podpisane postanowienia charakteryzują się pewną elastycznością. Obecnie, po sześciu latach od wejścia nowych zasad, udogodnienie to nie ma już zastosowania.