Menu
logo irlandia.ie

Irlandia deportowała 3800 osób w 2015 roku

Share

deported

 

Prawie 3800 osób zostało deportowanych z terenu Irlandii w 2015 roku. Dane pochodzą z Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS).

Z najnowszego raportu INIS wynika, że z Irlandii deportowano w sumie 3790 osób; Stopa zatwierdzania wniosków wizowych wynosiła 91 procent. Tak duża liczba deportacji oznacza wzrost o 60 procent w porównaniu z rokiem 2014.

Liczba ta obejmuje około 3451 osób, którym odmówiono wjazdu do kraju w portach lotniczych, które od razu były zawracane do kraju, z którego przybyli.

251 osób, to azylanci i nielegalni imigranci, którzy zostali usunięci z kraju w ubiegłym roku. W 2014 roku cofniętych zostało 11 osób. Spośród osób deportowanych w 2015 roku Brazylijczycy stanowili największą pojedynczą narodowość cofniętych z Irlandii. Odsetek Brazylijczyków deportowanych wynosił 9,6 procent. Pozostałe narodowości to: Albańczycy (9,2%), Nigeryjczycy (7,5%), obywatele krajów Afryki Południowej (7,4%), Pakistańczycy (6%). Pozostałe narodowości stanowią 60,2%.

Wśród deportowanych znalazło się także 69 obywateli Unii Europejskiej oraz 19 azylantów, którzy zostali cofnięci do krajów Unii, w których wcześniej wystąpili oni o azyl.

Ważne zmiany w aktach o imigracji, o których mowa w International Protection Act 2015 pomogą w odniesieniu do zdolności państwa do egzekwowania nakazów deportacji w niektórych okolicznościach. Zmiany te przyczynią się do poprawy efektywności istniejących przepisów prawnych pozwalających na aresztowania, zatrzymania i usuwanie z kraju obcokrajowców, wobec których orzeczono o wydaleniu” można przeczytać w oświadczeniu wydanym przez INIS.

Raport zawiera także dane dotyczące narodowości, które starają się o irlandzkie wizy. Są to: Hindusi (20724), Chińczycy (14111), Rosjanie (11570), Pakistańczycy (7486), Nigeryjczycy (6136) oraz pozostali w liczbie 55663.

Odsetek zatwierdzania wjazdowych wniosków wizowych wynosił 91 procent.